Skip to content

“Mijn keuken is geen vuilnisbak”

“Mijn keuken is geen vuilnisbak”

Het nieuwe plan Clean.Brussels van Ecolo-minister Alain Maron zal Brussel nog vuiler maken.

Een propere stad is mogelijk. Dat is het geval in veel Europese steden waar afvalbeleid en afval sorteren voor iedereen toegankelijk is. We kunnen ons inspireren op het voorbeeld van Amsterdam, een stad met een ambitieus milieubeleid dat tegelijkertijd mensen in kleine appartementen toestaat te sorteren. De stad staat vol met ondergrondse containers waar mensen op elk moment van de dag hun (gesorteerd) afval kunnen deponeren. In Lissabon komt de vuilniswagen dan weer drie keer per week langs. Ook in Brussel, in de jaren 80 en 90, kwam de vuilkar drie keer per week langs. Toen kon het nog.

Het nieuwe plan 'Clean.Brussel’ doet helaas het tegenovergestelde. Minister Alain Maron (Ecolo/Groen) wil de witte en oranje vuilniszakken nog maar 1 keer week ophalen. “Door de afvalophaling te verminderen, zal onze stad properder worden”, zo durft hij te beweren. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. In plaats van minder afvalophaling, zijn minimaal twee ophalingen per week nodig om de stad proper te houden. Minstens! We hebben een beleid nodig dat rekening houdt met mensen in kleine appartementen met kleine keukens, die géén 4 verschillende vuilniszakken een hele week lang kunnen binnenhouden. Mensen verplichten om hun stinkende vuilniszak een hele week binnen te houden, zal alleen maar woede opwekken en leiden tot meer sluikstorten.

De afgelopen jaren hebben onze ministers al een hele reeks maatregelen genomen die de stad vuiler maken. In 2003 moesten we ineens de vuilniszakken betalen. De automatische inzameling van grof huisvuil werd afgeschaft. Ondanks de vele beloftes van de minister hebben we nog altijd geen extra recyparks in Brussel om ons grof huisvuil naartoe te brengen. En wat te zeggen over de verschillende prijs voor de verplichte vuilniszak, waardoor mensen hun afval in andere gemeenten gaan dumpen?

8 jaar geleden wilde toenmalig minister Laanan (PS) ook al de afvalophaling verminderen naar 1 keer per week: "Ik vraag de mensen om geen vis te eten als ze hun vuilzakken pas 4 dagen later kunnen buiten zetten", zei ze toen. De revolte tegen de maatregel was zo groot dat Laanan haar plan zélf in de vuilbak moest gooien. Volgens de krant Le soir is het huidige plan van minister Alain Maron "helemaal hetzelfde als het toenmalige plan van Laanan”. Ook toen heeft de PVDA zich hevig verzet. Door onze campagne en de woede van de mensen moest Laanan haar plan opbergen. En ook vandaag mobiliseren we voor twee afvalophalingen per week, van zowel de witte als de oranje zak.

2 ophalingen per week: het absolute minimum

“Als we nog meer gewicht moeten heffen, dan breken we onze rug nog”, reageren de vuilnisophalers. Want als minister Maron het aantal ophalingen vermindert, zullen de vuilnismannen extra gewicht moeten opheffen. Er zullen immers méér zakken buitenstaan. "Ze geven ons een kapotte rug en een tendinitis”, zeggen ze bezorgd. Het verminderen van de ophaling zorgt voor méér werkdruk. We herhalen het nog eens: een propere stad vereist méér middelen en extra personeel. Een propere stad zorgt voor een groter draagvlak bij de inwoners, want iedereen wil immers in een propere en aangename stad wonen.

Andere steden geven het goede voorbeeld. In Chelsea (Londen) worden de vuilbakken twee keer per week opgehaald. In Lissabon worden ze drie keer per week opgehaald. Barcelona kiest overal in de wijken voor afvalcontainers. En op plekken waar containers niet mogelijk zijn, komt de vuilniswagen dagelijks langs, ook in het weekend, ook voor de oranje zak. Regelmatig afval inzamelen zorgt ervoor dat het gemakkelijker is voor de mensen. Zo creëer je een draagvlak. Zo maak je afval sorteren mogelijk en verminder je het risico op boetes.

Ondergrondse containers: ze je vuilbak weg wanneer het schikt

Amsterdam en Lissabon, en met hen vele andere steden in de wereld, hebben al gekozen voor een systeem van afvalcontainers. Liefst ondergrondse containers, en bovengrondse containers als het nodig is. En altijd dichtbij. Hierdoor kunnen de mensen hun afval kwijt wanneer het hen uitkomt: wanneer ze naar hun werk gaan, als de keuken te vol geraakt of als de stank te erg wordt. Zo moet je je nooit meer zorgen maken over de “verkeerde dag” of een stinkende vuilbak in je appartement (of op straat).

De stad Lissabon heeft al 1.500 ondergrondse containers voor gesorteerde afval geplaatst. Dankzij een elektronisch systeem heeft de stad perfect zicht wanneer de containers vol zijn en geleegd moeten worden. Dat geeft een nauwkeuriger en sneller overzicht van de afvalstromen en maakt een efficiëntere planning mogelijk, aangezien de vrachtwagen pas vertrekt wanneer het nodig is. Zo kan de stad geld te besparen én milieuvriendelijker worden. Amsterdam heeft het ambitieuze plan om elke 200 meter een ondergronds containersysteem te ontwikkelen. Geen zorgen meer over de “verkeerde dag” of een boete wegens sluikstorten: wat een droom! Barcelona kent een dubbel systeem: naast de ondergrondse containers, haalt de vuilniswagen dagelijks het vuilnis op in straten waar (nog) geen container staat. In Brussel nemen de vuilniszakken vandaag nog te veel plaats in op de trottoirs, en trekken ander afval aan. Ondergrondse containers geven het trottoir terug aan voor wie het bedoeld is: de bewoners en voetgangers.

Zolang we die ondergrondse containers nog niet hebben, moeten we doen zoals Barcelona: minstens twee afvalophalingen per week, van zowel de witte als oranje zak. Onze keuken is geen vuilbak waar we 4 verschillende zakken een hele week kunnen bijhouden.

Afvalverwerking: big business
Ons grof huisvuil en ander afval in België wordt vaak verwerkt door Veolia, een grote multinational. Hun website toont dat de zaken goed gaan: ze vermelden een "omzet van 800 miljoen euro, 3,4 miljoen ton afvalverwerking, 290 MW elektriciteitsproductie-capaciteit en 5,5 miljoen Nm3 geproduceerd biogas". Ons afval vertegenwoordigt dus miljoenen voor de grote privé-spelers van de afvalsector.
Afval sorteren brengt geld op, maar het gaat helaas naar de aandeelhouders. Waarom moeten wij eigenlijk nog betalen voor het afval?

We moeten de logica van "winsten privatiseren" omdraaien. Door belangrijke diensten zoals gezondheid, energie en netheid in publieke handen te houden, kunnen we een goede service bieden waarover we controle hebben. Bovendien, wat een slecht plan om de winst die ons afval kan opleveren weg te gooien richting aandeelhouders! We moeten de afvalverwerking in eigen handen houden, om ze de winsten te gebruiken voor een ambitieus plan voor netheid en sorteren.

Gratis maandelijkse inzameling van grof huisvuil

Vandaag wordt grof huisvuil enkel nog op afspraak opgehaald. Of je moet het naar een recypark brengen, en da’s moeilijk wanneer je geen auto hebt. Je mag bovendien maar een beperkte hoeveelheid gratis laten ophalen. Dan is het niet verwonderlijk dat het sluikstorten de laatste jaren sterk is toegenomen in Brussel. De helft van de Brusselaars heeft geen auto en kan dus niet naar de recyclageparken. Zelfs de minder regelmatige gemeentelijke inzamelpunten zijn vaak te ver weg. De dingen moeten drastisch veranderen. Wij vragen maandelijks de gratis ophaling van grof huisvuil, door een vrachtwagen die van deur tot deur door de wijk gaat. Elke maand op dezelfde dag zodat iedereen gemakkelijk zijn versleten zetel of matras kwijt kan. Dat is wat er elke week gebeurt in de Peterboswijk van Anderlecht. We moeten veralgemenen wat goed werkt.

Het is perfect mogelijk om van afvalinzameling een echte dienst te maken als de reële kost wordt doorberekend aan de afvalverwerkers. Afval levert tegenwoordig zoveel winst op dat het een grondstof is. Wij leveren goed gesorteerd en goedkoop afval aan de afvalverwerkingsindustrie. Het huidige beleid maakt dit beheer duur voor de burger en goedkoop voor afvalverwerkers. Die logica moet omgekeerd worden.

3 sleutels voor een propere stad

De Brusselse minister Alain Maron (Ecolo/Groen) verplicht de oranje vuilniszak en verminderd de vuilnisophaling tot slechts 1 keer per week, zowel van de witte als de oranje zak. 4 verschillende vuilniszakken een hele week in je keuken laten staan: dat is gewoon niet mogelijk. Onze keuken is geen vuilbak!

De PVDA wil:
twee afvalophalingen van witte en oranje zak per week
mobiele ophalingen van grof huisvuil
ondergrondse afvalcontainers in alle wijken


Zet mee druk - teken de petitie

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data