Skip to content

“De werkloosheid valt niet op te lossen met oude recepten, noch door jongeren te beschuldigen van luiheid”, stelt Michael Verbauwhede

“Het aantal werklozen in Brussel blijft stijgen. Met 118.700 werklozen in Brussel of een werkloosheidsgraad van 20,9% en 31,1% bij jongeren, is het duidelijk dat de gevolgde logica van de afgelopen 30 jaar niet werkt.” Zo stelde Michael Verbauwhede, Brussels PVDA*PTB-volksvertegenwoordiger in de Commissie Economische zaken en Tewerkstelling tijdens de budgetonderhandelingen.

“Subsidies en fiscale voordelen aanbieden aan bedrijven en werkzoekenden dwingen zich te ‘activeren’ door eender welk werk in alle mogelijke omstandigheden te aanvaarden onder straffe van sanctionering. Dit zijn maatregelen die geen enkele job creëren maar wel publiek geld verkwisten. De Brusselse regering beschikt over 250 miljoen euro voor deze materie. We moeten lessen trekken uit het verleden en dit geld gebruiken voor een politiek die werkelijk werkgelegenheid creëert.”

Werkgelegenheid creëren, geen Brusselse jongeren stigmatiseren

In het Brussels beleidsplan zelf staat dat “het aantal werkzoekenden met een hoger diploma verder stijgt”. Volgens Michael Verbauwhede bevestigt dit de resultaten van een studie die het Brussels gewest een tijd geleden aanvroeg bij onderzoekers aan de ULB. “Het probleem op de arbeidsmarkt situeert zich niet bij de werkzoekenden, maar wel bij het gebrek aan arbeidsplaatsen.” Volgens recente cijfers telt België 1 werkaanbieding op 17 werkzoekenden.

Dit probleem los je niet op door werklozen af te dreigen met sancties of door ze slecht betaalde stages op te leggen. Mijnheer de Minister, uw recente verklaringen in deze commissie en in de pers die een deel van de Brusselse jongeren bestempelt als “luieriken” of als “mensen die moeten leren opstaan ‘s morgensvroeg” zijn onjuist en onaanvaardbaar. Dit is een ideologisch discours dat een maatschappelijk probleem afschuift op de slachtoffers. Er zijn simpelweg niet genoeg werkaanbiedingen op de markt.”

Het enige wat uw regering aanbiedt aan jonge werkzoekenden is kansarmoede en regelrechte uitbuiting.

Michael Vebauwhede stelde de ‘jongerengarantie’, een fonds voor jonge werkzoekenden, in vraag. “De financiering van deze stages, die voor twee derde door de gemeenschap worden betaald, zijn onverantwoord. De cijfers tonen ons dat de meerderheid van deze stages doorgaan in de distributiesector, in de horeca en de schoonmaak. Geen van deze sectoren kampt met een gebrek aan opleidingen. Het is enkel een middel van bedrijven om flexibele werkkrachten aan een erg laag loon (200€/maand) in te zetten. Deze jongeren hebben ervaring nodig zegt u? Maar de enige ervaring die u hen geeft is er een van bijna-uitbuiting in de meeste gevallen en geen perspectief op een vaste baan. De miljoenen die u wil investeren kunnen echt gebruikt worden waarvoor ze zouden moeten dienen, voor de creatie van stabiele werkgelegenheid in de openbare sector.”

De Brusselse vertegenwoordiger vroeg zich ook af of het stigmatiserend karakter van de uitlatingen van de minister van tewerkstelling over jongeren toevallig samenviel met de zwakke doelstellingen inzake de strijd tegen discriminatie. “De strijd tegen discriminatie is volledig afwezig in de beleidsverklaring van deze regering. Ik lees hier dat u 750.000€ voorziet voor bewustmaking rond discriminatie. Mijn vraag is dan ook eenvoudig: Waarom voorziet u geen groter budget wanneer we weten dat deze problematiek zo’n ernstige vormen aanneemt in België en nog meer in Brussel? En waarom gaat dit budget enkel en alleen naar bewustmaking? Een wetgevend kader om stappen te nemen tegen discriminatie bestaat nu al, maak er dan ook gebruik van.”

Er bestaat een alternatief voor de besparings- en competitiviteitslogica.

Minister Gosuin herhaalde meermaals dat er geen alternatief is voor de politieke keuzes die nu worden gemaakt. De competitiviteit van de Brusselse werknemers moet groter worden. Een argument dat we al in andere regeringsverklaringen hebben gehoord.

“Het is niet omdat men dergelijke dogma’s opnieuw en opnieuw herhaalt, dat ze waar zijn”, laat Michael Verbauwhede weten. “Een straffe uitspraak voor een minister die zijn budget ziet verdubbelen naar 800 miljoen euro en die met de gewestelijke regering nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van fiscaliteit moet beheren.”

“Met de PVDA denken we dat het niet alleen mogelijk is, maar ook noodzakelijk om een globaal alternatief uit te werken tegen de besparings- en competitiviteitslogica. Op gewestelijk vlak maar vooral op federaal niveau. Daarom staan wij voor een ambitieus investeringsprogramma dat u kan terug vinden in het cactusplan.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data