Skip to content

De PVDA roept de SPA-PS en Groen-Ecolo verkozenen op tot het opheffen van de economische missie van het Brussels Gewest naar Israël

De PVDA-fractie heeft een resolutie ingediend bij het Brussels parlement om de parlementsleden van de meerderheid te vragen de nieuwe economische missie naar Israël, die plaats zou moeten vinden tussen 8 en 12 december eerstkomend, af te lasten.

Stéphanie Koplowicz, PVDA-verkozene in het Brussels parlement, steekt haar verbijstering niet weg ten opzichte van de dubbele discours van SPA-PS en Groen-Ecolo: “Het is ongelooflijk dat partijen als SPA-PS en Groen-Ecolo zo’n economische missie naar Israël organiseren, terwijl ze terzelfdertijd  een beetje overal gaan vertellen dat ze de rechten van het Palestijnse volk verdedigen. Israël voert een illegale en zeer gewelddadige politiek van kolonisering en apartheid, zoals de UNO en NGO’s onophoudelijk aanklagen. Indien de parlementariërs van de meerderheid onze vraag tot annulering van deze missie niet ondersteunen, kan men spreken over een echte hypocrisie van hunnentwege…”

Stéphanie Koplowicz benadrukt: “Deze economische missie is geen “business as usual”. Het gaat hier over deelname aan de Israëlische koloniseringspolitiek. Het VN-Mensenrechtencomité heeft aangeklaagd dat meer dan 200 bedrijven aan business doen in deze illegale nederzettingen. Wil de regering de deelname van Brusselse bedrijven hieraan aanmoedigen? Voor de PVDA is het niet voeden van de economie van Israël en zijn kolonies de eerste concreet te nemen maatregel. Omdat het illegale kolonisatiebeleid in de eerste plaats gebaseerd is op winst.”

In 2014 werd een economische missie naar Israël op het nippertje afgelast na een grote algemene verontwaardiging veroorzaakt door de moordpartij door Israël begaan in Gaza gedurende de zomer, maar ook na de petitie die de PVDA had gelanceerd om de missie te annuleren. “Sinds we erin geslaagd zijn deze eerste missie te doen annuleren, is de situatie geenszins verbeterd. De economische missies nu hervatten is geenszins coherent. Israël blijft alle UNO-resoluties schenden.”

Inderdaad. Een recent verslag van februari 2019 van de onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad spreekt over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaan door Israël tegen de bevolking van Gaza tijdens de “Marssen van de Terugkeer”. Bovendien blijven de onwettelijke nederzettingen zich uitbreiden in de Westbank, het grondgebied dat verondersteld wordt het voornaamste deel uit te maken van een toekomstige Palestijnse staat. De Israëlische NGO Peace Now telt nu 427.800 kolonisten op de Westelijke Jordaanoever tegen 370.700 in 2014.

Het Brussels Gewest plant een nieuwe economische missie naar Israël van 8 tot 12 december. Wegens de voortdurende schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten door Israël, nu al tientallen jaren, dringt de PVDA aan op de annulering van de zending. Zij heeft een slechte impact op de vrede in het Midden-Oosten.

In 2014 werd reeds een economische missie naar Israël geannuleerd. De populaire verontwaardiging veroorzaakt door het bloedbad van Israël in Gaza in de zomer van 2014 was te groot. "Sindsdien is de situatie niet verbeterd: Israël blijft alle VN-resoluties schenden. Illegale nederzettingen blijven groeien. De Israëlische NGO Peace Now telt nu 427.800 kolonisten op de Westelijke Jordaanoever tegen 370.700 in 2014 " zegt Stéphanie Koplowicz, PVDA-afgevaardigde in het Parlement van de Regio Brussel. De vertrekkende Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, zei onlangs dat hij de Jordaanvallei wil annexeren, 30% van de Westbank. Die Westbank zou het grootste deel van een toekomstige Palestijnse staat moeten zijn. "Hiermee schendt Netanyahu niet alleen het internationale recht, maar torpedeert hij tegelijkertijd alle mogelijkheden voor een onderhandelde vrede" stelt Stéphanie Koplowicz.

 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data