Skip to content

5 miljoen minder voor dienstencheques: "de regering minacht huishoudhulpen"

5 miljoen minder voor dienstencheques:

De regering legt momenteel haar ontwerpbegroting voor aan het Brussels Parlement. Een van de geplande besparingen betreft dienstencheques: de sector moet het met 5 miljoen euro minder doen. De PVDA riep minister Clerfayt ter verantwoording. PVDA-volksvertegenwoordiger Francis Dagrin spreekt van minachting voor huishoudhulpen, die het slachtoffer zijn van zeer lage lonen.

Francis Dagrin, werknemer in de auto-industrie en PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement belast met werkgelegenheid: "Momenteel bedraagt het gemiddelde loon van een huishoudhulp 12,3 euro bruto per uur. Een miserabel loon, ondanks het zware werk, de gevolgen voor de gezondheid en de stijgende kosten van levensonderhoud. De regering moet ervoor zorgen dat huishoudhulpen eindelijk een fatsoenlijk loon krijgen. Het systeem van dienstencheques valt volledig onder haar bevoegdheid. Maar door de subsidies aan de bedrijven te verlagen, zonder deze subsidies aan voorwaarden te onderwerpen, bezorgt de regering de huishoudhulpen geen behoorlijk loon. Intussen vormen de particuliere ondernemingen die de subsidies ontvangen steeds grotere monopolies en dringen ze aan op verdere verhoging van hun winsten. De regering moet stoppen met bezuinigen en deze sector weer in eigen handen nemen!"

De PVDA vreest dat de hervorming die nu voorbereid wordt, de situatie verder zal verergeren. Francis Dagrin: "De minister kondigt een hervorming van het systeem aan. Zijn voornaamste plan is om de prijs van de cheque te verhogen voor de consument. Hij zegt niet met hoeveel. Maar, net als de huishoudhulpen zelf, geloven wij dat deze stijging ervoor zal zorgen dat klanten opnieuw een beroep zullen doen op zwartwerk. Dit is een zware tegenslag voor huishoudhulpen, die niet langer recht zullen hebben op een minimumloon en sociale zekerheid. Het is minachting voor deze werkneemsters die dringend een waardig loon verdienen!"

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data