Skip to content

36 verkozenen van het volk. De PVDA doet zijn intrede in zeven Brusselse gemeenteraden

In verschillende Brusselse gemeenteraden leggen de nieuwe verkozenen de eed als gemeenteraadslid af. Na de eerste twee PVDA-verkozenen in 2012 zullen er nu maar liefst 36 nieuwe PVDA’ers hun intrede doen in zeven Brusselse gemeenten. Ze noemen zichzelf verkozenen voor het volk en voorzien acties om de sociale thema’s op de gemeentelijke agenda’s te zetten.

Op 14 oktober realiseerde de PVDA een doorbraak in alle zeven gemeenten waar de linkse partij op kwam met een verkiezingslijst. In totaal zijn er 36 verkozenen die voortaan zullen zetelen in Anderlecht, Brussel-Stad, Vorst, Elsene, Molenbeek, Sint-Gillis en Schaarbeek. 36 gemeenteraadsleden die zichzelf verkozenen voor het volk noemen. Zo beloven ze om woordvoerders te zijn van de sociale strijdbewegingen en in de gemeenteraden de sociale prioriteiten van de mensen te vertolken. Uit principe zullen alle 36 PVDA-verkozenen integraal alle financiële voordelen verbonden aan hun functie afstaan.

Originele acties worden aangekondigd tijdens en voor de raadszittingen deze week. Acties die vtoespitsen op de sociale prioriteiten die ze gedurende de zes komende jaren zullen verdedigen. Daarom zullen de toekomstige gemeenteraadsleden van de PVDA, vooraleer de eed af te leggen voor de burgemeester, op straat de eed afleggen tegenover de bevolking, want dat is hun drijfveer: de sociale strijd.

De 36 verkozenen van de PVDA nodigen pers en bewoners uit om aanwezig te zijn gedurende de hele week in de zeven gemeenten waar ze de eed afleggen.

 

Maandag 3 december :

  • Brussel-Stad om 13u30 voor het stadhuis (contact : Mathilde El Bakri 0489 31 24 76)
  • Anderlecht om 18u30 voor het gemeentehuis (contact : Giovanni Bordonaro 0472 88 31 48)
  • Sint Gillis om 19u20 voor het stadhuis (contact : Loïc Fraiture 0496 23 88 17)

Dinsdag 4 december

  • Vorst om 18u45 voor het gemeentehuis

(contact : Stéphanie Koplowicz 0496 17 76 68)

Woensdag 5 december

  • Schaarbeek om 18u voor het gemeentehuis

(contact : Axel Bernard 0488 056 796)

  • Molenbeek om 18u30 voor het gemeentehuis

(contact : Dirk Deblock 0487 42 51 25)

Donderdag 6 december

  • Elsene om 20u voor het gemeentehuis

(contact: Caroline De Bock 0499 42 65 21)

 

« Deze eedaflegging tegenover het volk bevestigt de betrokkenheid van de PVDA-verkozenen die camapagne hebben gevoerd rond verschillende sociale prioriteiten van de Brusselaars te verdedigen” legt, Axel Bernard uit, huidig gemeenteraadslid in Schaarbeek en toekomstig fractievoorzitter van een zeskoppige gemeenteraadsfractie.” De grote bevraging die wij voor de gemeenteraadsverkiezingen bij duizenden Brusselaars hebben gehouden, herinnerde ons aan een enorme huisvestingscrisis. Een verlaging van de huurprijzen dringt zich echt op. We zullen verder gaan met onze campagne voor lagere huurprijzen in het algemeen en de bouw van een belangrijk aantal sociale en kwalitatieve woningen in alle gemeenten. We zullen dat doen op zowel gemeentelijk als op gewestelijk niveau want we kunnen de stad niet meer in handen laten van de grote immobiliënpromotoren”.

« Een ander belangrijke sociale uitdaging tijdens de volgende 6 jaren betreft het onderwijs: we moeten stappen zetten naar gratis onderwijs en naar een versterking van de omkadering in onze scholen » zegt Dirk De Block, huidig gemeenteraadslid in Molenbeek die vanaf nu een zevenkoppige PVDA-fractie zal leiden in de gemeenteraad. Het zal zeker een uitdaging zijn tijdens de volgende verkiezingen. Maar wij blijven er op gemeentelijk niveau op hameren dat er extra omkadering komt om aan de noden van de leerlingen te beantwoorden of om stappen te zetten naar gratis onderwijs, namelijk door de gratis schoolkit aan het begin van het schooljaar met daarin al het nodige schoolmateriaal voor de kinderen.

“De gezondheidszorg maakt eveneens deel uit van ons engagement”, gaar Axel Bernard verder: we gaan verder met onze strijd om medische groepspraktijken op te richten in iedere wijk. Het gaat hier over een politieke keuze: toegankelijke gezondheidszorg garanderen dicht bij alle inwoners in Brussel”.

Het is het respect voor deze sociale prioriteiten die de kern uitmaakt van het engagement van de verkozenen van de PVDA, dat is de zin van de eed voor het volk dat zij deze week zullen afleggen.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data