Skip to content

2 vrouwen overleden door koude in Brussel: Er moeten volgens de PVDA structurele maatregelen komen om iedereen te voorzien in zijn recht op huisvesting.

De afgelopen 24 uur zijn er in Brussel twee vrouwen om het leven gekomen door onderkoeling. De doodsoorzaak was echter niet de koude, maar wel de armoede. In één van de rijkste regio’s van Europa, sterven er mensen op straat omdat ze zich niet kunnen voorzien van een woning. De oozaak ligt volgens de PVDA in het ontbreken van structurele maatregelen die iedereen voorzien in hun recht op een woning.

 

Brussel is één van de rijkste rigio’s van Europa. Desondanks waren er volgens tellingen in maart 4094 daklozen en mensen met een slechte huisvesting.  « Het overlijden van deze twee vrouwen is de kroniek van een aangekondigde dood. Het is echter niet iets onvermijdelijk, maar een politieke keuze » legt Claire Geraets, PVDA afgevaardigde in het Brussels Parlement, uit.  « De reactie van de overheid heeft dit vandaag nog eens aangetoond: Ondanks de noodsituatie wordt het vervroegen van het Winterplan niet in vraag gesteld. Maar wat we eerst en vooral eisen zijn structurele maatregelen die een antwoord bieden op deze sociale problemen. Wat doet de politiek in tussentijd om iedereen van zijn recht op woning te voorzien? »

« We wachten al jaren op een plan dat de strijd aangaat tegen de armoede », brengt onze vertegenwoordiger Claire Geraets ter herinnering.  « Eindelijk is het plan daar, maar wat een teleurstelling! Dit is geen plan, maar slechts kleine maatregelen, zonder cijfers of concrete doelstellingen. We verwijzen hier naar het Housing First plan – waarbij er geen voorwaarden worden gesteld om een woning toegekend te krijgen – dat de beste oplossing is om mensen van het straat te halen. Maar het plan vermeld geen enkele doelstelling en haalt geen bijkomende middelen aan om resultaat te boeken.

De PVDA heeft het de laatste weken overvloedig herhaald:  onze steden en gemeenten hebben een breuk nodig met het huidige politieke beleid op sociaal niveau. Er is een sociaal noodplan nodig om het aantal sociale kwaliteitswoningen grondig uit te breiden en er moeten randvoorwaarden geschapen worden voor huurprijzen op de privé markt om deze te laten dalen. Hierdoor worden stucturelen oplossingen aangeboden voor iedereen die er niet meer in slaagt een woning te vinden. De gebeurtenissen van deze eerste koude dag doen ons terugdenken aan de harde realiteit.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data