Skip to content

2019-10-17 Verklaring Brusselse regering: PVDA eist cijfers. ‘Zonder begroting vallen goede bedoelingen Brusselse regering in het water. »

Komende vrijdag en zaterdag wordt de beleidsverklaring van de Brusselse regering voorgelezen. Ter gelegenheid daarvan vraagt de PVDA om de juiste en becijferde begroting voor 2020 in handen te krijgen. Voor de linkse partij is een echte democratische controle zonder budget onmogelijk.

Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels parlement : « Al in juli stelden we vast dat het Brussels regeerakkoord als een fles met een mooi etiket is en progressieve maatregelen lijkt te bevatten. Maar dat er onder dat etiket een anti-sociale politiek verborgen zit. We merkten op dat het budget de beslissende factor zou zijn. We kregen geen concrete cijfers, maar die heb je wel degelijk nodig om te weten wat realiseerbaar is of niet.

«Nu we zien in de media enkele cijfers circuleren en die beloven niets goed. De begroting is niet op het niveau om de beloftes van het regeerakkoord te kunnen realiseren. Besparingen tot 180 miljoen euro worden aangekondigd in de ministeriële departementen. Welke besparingen? Daarover blijft het muisstil. Andere budgettaire keuzes worden pas in de lente gemaakt. Als men leest dat de 20 miljoen euro om de MIVB gratis te maken voor de -25 jarigen en de +65 jarigen al in de koelkast wordt gezet, dan vraag ik me af hoe het geheel van maatregelen uit het akkoord zullen gerealiseerd worden ».

« De uitdagingen en de noden zijn nochtans enorm. De huisvestingsproblemen oplossen vraagt consequente budgetten : voor de renovatie en de creatie van sociale woningen. Waar zijn de cijfers ? Waar zijn de cijfers voor bijkomende bussen en trams? De enige informatie waarover we zeker zijn is dat minister Van Den Brandt door wil gaan met de kilometerheffing die de mensen doet betalen, maar over het budget van het openbaar vervoer : daarover geen nieuws ».

« Besparingen langs een kant, uitstel van budgettaire keuzes langs de andere kant…. voor de linkse partij is het niet meer dan normaal dat de Brusselse regering transparant is en het budget 2020 nu eindelijk deelt met de oppositie. »

Françoise De Smedt : «  Verschillende keren hebben we de ministers geïnterpelleerd. Of het nu ging over de herwaardering van de werknemers van de gemeenten en het Gewest, over de mobiliteit, de reconversie van lege kantoren… het antwoord was elke keer opnieuw dat de begroting het moet toelaten. We hebben dus een precies beeld van de komende begroting nodig. »

Voor de PVDA zal de verklaring van vrijdag niets anders dan een vat vol goede voornemens zijn als er geen preciese cijfers over het budget worden bijgeleverd. « Waarover gaan juist de 180 miljoen besparingen? Wie zal de 20 miljoen betalen voor het gratis vervoer bij de MIVB? Wie gaat de 34 miljoen betalen die gevraagd is door Vivaqua voor de rioolwerken? Waar gaat de regering de 30 miljoen halen die nodig zijn voor de kinderbijslagen? »vraagt De Smedt zich af.

We hebben nood aan preciese antwoorden op al die vragen en met een begroting in hand. We durven te hopen dat de Brusselse regering niet dezelfde fout maakt als de Vlaamse regering die probreerde het parlementaire debat te kortsluiten door de concrete cijfers van de begroting uit te stellen.