Skip to content

1 mei, omcirkeling van het Beursgebouw : "Eerst de mensen, niet de Beurs"

1 Mei is het internationaal feest van de arbeiders. De internationale viering op deze dag door progressieven en syndicalisten in heel de wereld gaat terug op de vakbondsbeweging die op 1 mei 1886 ontstond in de Verenigde Staten voor de 8urige werkdag. Een feestdag als symbool voor de arbeidersstrijd en haar overwinningen, is voor onze partij van bijzonder belang. Een dag waarop we in herinnering brengen welk kamp we gekozen hebben: dat van de werkende bevolking, de jeugd en al diegenen die het moeilijk hebben aan het einde van de maand. 

Ook in volle kiesscampagne, op 25 dagen voor de verkiezingen, willen we blijven mobiliseren: om onze sociale verworvenheden te verdedigen, maar ook om voor nieuwe sociale overwinningen te gaan. Voor een samenleving die de mensen eerst stelt, en niet de winsten. Nog meer dan andere jaren zullen we op deze dag in de schijnwerpers staan. We willen op die dag in heel België onze boodschap samen met vele mensen verbrengen. In Brussel roepen we met de PVDA op voor een actie tot omsingeling van de Beurs om 13u vooraleer we naar het 1-mei-feest van het ABVV-FGTB trekken.

Alle sociale indicatoren in ons land staan op rood (werkloosheid, armoede, dure huurprijzen, onderwijs, discriminatie enz…). Maar deze situatie is niet onomkeerbaar. Vooral als blijkt dat de Nationale Bank voor dit jaar recordwinsten voorspelt voor de grote bedrijven (30 miljard) en als je ziet dat er in 2012 niet minder dan 5.700 nieuwe miljonairs bij kwamen. Concrete oplossingen zijn mogelijk. Wij eisen onder andere:

  • Volledige intrekking van de uitsluiting van 55.000 werklozen.
  • Miljonairs taks
  • Recht op brugpensioen voor de ouderen met verplichte aanwerving van een jongere.
  • Afschaffing van de notionele interest
  • Verhoging van sociale uitkeringen boven de armoedegrens

Om de druk te verhogen en omdat verandering enkel mogelijk zal zijn door mobilisatie, roepen we samen met u iedereen op om er met velen te zijn op 1 mei.

  • om 13u aan de Beurs om onze boodschap te laten horen : « Eerst de mensen, niet de Beurs ». We zullen de Beurs omsingelen en er zal een toespraak worden gehouden. We moeten er met velen zijn. Hier is er een facebookpagina (in het Frans) die je kan rondsturen en waar je vrienden kan op uitnodigen.
  • Vervolgens trekken we in stoet naar het 1 meifeest van het ABVV-FGTB.
  • Vanaf 14u houden we onze traditionele stand op het Rouppe plein. Aarzel niet om langs te komen om ons te ontmoeten en een handje bij te steken.
debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data