Skip to content

1,1% opslag voor de gewone werknemers, 15 tot 30% opslag voor burgemeesters. Zoek de fout.

Al enkele maanden voert het personeel van de Brusselse gemeenten, OCMW’s en ziekenhuizen actie. Eén van de eisen is loonopslag. Dat de Brusselse regering een ontwerp heeft klaarliggen om de lonen van burgemeesters en Schepen met 15 tot 30% te v erhogen, dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. PVDA vraagt om het wetsontwerp, dat pas na de verkiezingen zou besproken worden, uit respect voor de rest van de werkende mensen terug te trekken.

 

 

 

 

 

« Het is onbegrijpelijk. » verklaart Maria Vindevoghel, PVDA-lijsttrekker voor de kamer tijdens de komende verkiezingen. « Na de Brusselse schandalen had de Brusselse regering de mond vol over goed bestuur en decumul. En nu komt Vervoort af met een wetsontwerp om de lonen van burgemeesters en Schepenen te verhogen met 15 tot 30%. Wie van het gewoon gemeentepersoneel kan op dit soort loonsverhogingen rekenen ? Verschillende acties en stakingen hebben de gewone werkmens 1,1% loonsopslag opgeleverd. Dat zijn twee maten, twee gewichten en onaanvaardbaar. » 

Volgens de MR is de loonsverhoging nodig omdat de verkozenen onder werk- en tijdsdruk staan, dat ze permanent bereikbaar moeten zijn en een grote verantwoordelijkheid dragen. 

Maria Vindevoghel : « Maar die argumenten tellen ook voor brandweermannen, apothekers van wacht of treinbestuurders en veel andere beroepen. Ook zij moeten ter beschikking staan van de bevolking, maar hun loon komt niet in de buurt van de 120.000 tot 160.000 euro bruto per jaar waar er nu sprake van is. Eigenlijk zou politieke motivatie niet moeten afhangen van geld. »  

« Bij PVDA zijn we trots om verder de leven aan een gemiddeld loon. Dat stimuleert een realiteitsbesef dat ik soms mis bij veel politici. » zegt Vindevoghel. In Brussel groeit één kind op drie op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat is de realiteit.  Welk nut heeft het om de decumul te stemmen, zoals PS dat deed, wanneer je enkele maanden later dergelijke loonsverhogingen op tafel legt. Dat is hypocriet. »

Maria Vindevoghel vindt het niet kunnen dat deze loonstijging wordt gevraagd. Al in oktober stelde de PVDA voor om de lonen van burgemeesters te halveren voor grote gemeenten. « Veel mensen staan wantrouwig tegenover politici die zichzelf eerst bedienen en dan pas de rest. Net daarom moet je de lonen van Brugemeesters en Schepenen beperken. »

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data