Begroting 2023: net als de federale regering is het Brusselse gewest niet opgewassen tegen de crisis

Volgens de PVDA zullen werknemers, zelfstandigen en KMO's de grote verliezers zijn van het Brusselse begrotingsakkoord voor 2023.

Voor Françoise De Smedt, voorzitter van de PVDA-fractie in het Brussels Parlement, staan de aankondigingen van de Brusselse regering voor de begroting 2023 niet in verhouding tot de crisis: "Net als de federale regering gaat de Brusselse regering volledig voorbij aan de energie -en koopkrachtcrisis en laat ze het grootste deel van de werknemers en zelfstandigen links liggen. Ze stelt zich tevreden met het terugsturen van mensen naar de OCMW's en het uitdelen van kruimels aan zelfstandigen en KMO's.” Zij voegt daaraan toe: "De aangekondigde extra 30 miljoen voor de OCMW's is noodzakelijk, zij zijn volledig overstelpt en sloegen vanmorgen nog alarm. Maar het is helemaal geen structurele oplossing om, zoals ook Alain Maron doet, te verwijzen naar de honderdduizenden Brusselaars die worstelen met hun energierekening van 800 euro per maand. Hetzelfde geldt voor de geplande steun voor zelfstandigen en KMO's: het gaat hier over bakkerijen die een bijkomende factuur tot 40.000 euro per jaar zullen ontvangen. Zij gaan niet rondkomen met een kleine bonus van 4.000 euro. "De oplossing is het bevriezen van de energieprijzen, dat is wat de PS, Ecolo en de MR op federaal niveau moeten invoeren", vervolgt Françoise De Smedt.

De linkse politicus ziet ondanks de crisis geen verandering in het Brusselse beleid: "De regering-Vervoort gaat door alsof er niets gebeurd is, er wordt niets in vraag gesteld. Op de dag dat uit een artikel in Le Soir blijkt dat het systeem van isolatie premie van de Renolution niet werkt, kondigt Alain Maron trots aan dat hij hierin 18 miljoen euro extra zal investeren. Het is echter duidelijk dat deze steun vooral gaat naar de rijke huishoudens die dit het minst nodig hebben, omdat dit onvoldoende is voor de kleine eigenaren en huurders die in energieverslindende gebouwen wonen.” 

De volksvertegenwoordigster voor de PVDA ziet vooral een gebrek aan kritische reflectie in het woonbeleid: "De PS blijft de wooncrisis in Brussel bevechten met volstrekt onvoldoende middelen. De vandaag aangekondigde 25 miljoen euro resulteert in amper 100 woningen meer in een jaar tijd. Momenteel staan er 51.600 huishoudens op de wachtlijst voor een sociale woning. Françoise De Smedt vervolgt: "Deze legislatuur duurt nog minder dan twee jaar. Zonder een radicale koerswijziging zal staatssecretaris Ben Hamou nooit de doelstellingen voor de sociale woningbouw halen die ze zichzelf heeft opgesteld. In 2024 zullen er nooit 5.000 sociale woningen zijn bijgekomen.”

Ze gaat verder: "De prijzen voor de gebruiker van de MIVB worden bevroren en het 65+ abonnement wordt verlaagd tot 12 euro. Dit is een stap in de goede richting. Wij hebben altijd gepleit voor vrije toegang tot het openbaar vervoer als deel van de oplossing voor mobiliteit. Er wordt echter nog steeds niet genoeg geïnvesteerd om het metro-, tram- en busnetwerk te verbeteren en het leven van werknemers en zelfstandigen te vergemakkelijken. Ondertussen is het Good Move die hen onophoudelijk het leven zuur blijft maken.”

Over werkgelegenheid: "De regering wil daarnaast ook 150 miljoen bezuinigen, vooral op het ambtenarenapparaat. Terwijl we kwaliteitsvol werk willen bestendigen en daarnaast ook de toegang tot de openbare diensten voor de bevolking willen garanderen. Uiteraard moeten we moderniseren, maar de regering heeft het over rationalisatie, en dat is zeer zorgwekkend. Het is van essentieel belang om de non take-up van basisrechten te bestrijden en daartoe moeten we de openbare dienst in stand houden en eerder investeren dan besparen.” 

Françoise De Smedt concludeert: "Deze begroting houdt veel te weinig rekening met de energiecrisis, de sociale crisis en de klimaatcrisis waarmee we geconfronteerd worden. De federale regering moet de prijzen absoluut bevriezen om gezinnen, zelfstandigen en KMO's daadwerkelijk te beschermen. Er is dus dringend een radicale koerswijziging nodig op regionaal niveau.”