GIAL

Persbericht

Afgelopen dinsdag besprak het Brussels parlement een ordonnantie die nieuwe regels wil opstellen betreffende de gemeentelijke vzw’s en de intercommunales in het Brussels Gewest. Meer transparantie en minder schandalen leek de boodschap. In plaats van een debat ten gronde, leken het voor de traditionele partijen om hervormingen in de marge te gaan. Zowel S.pa, Open VLD, NVA en ook Groen. Er wordt niets voorgesteld om het probleem fundamenteel aan te pakken. “De PVDA wil een einde maken aan de privatisering en de vermarkting van de gemeentelijke diensten.