Vage VGC-beleidsverklaring is geen antwoord op sociale uitdagingen

Woensdag presenteerde het nieuwe VGC-college haar beleidsverklaring voor 2019-2020 aan de collegeleden. PVDA hekelde het gebrek aan ambitie van het college om concrete sociale doelstellingen vast te leggen, zoals de creatie van opvang voor gehandicapten en ouderenzorg, en echte bruggen te bouwen met de Franstalige Gemeenschap en zo samen een plan op te stellen om de ergste vormen van armoede en sociale uitsluiting terug te dringen.

MIVB: PVDA wil een garantie van de regering dat de tarieven van de MIVB niet verhoogd zullen worden

Brieuc de Meeûs, directeur-generaal van de MIVB, vraagt compensatie voor het gratis openbaar vervoer van jongeren en senioren. Hij denkt daarvoor aan een verhoging van de tarieven. Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor de PVDA en voormalig buschauffeur bij de MIVB, dringt aan op een bijeenkomst van de infrastructuurcommissie begin volgende week. De PVDA zal in die commissie van minister Elke Van Den Brandt (Groen) een duidelijk engagement eisen om de tarieven van de MIVB niet te verhogen.

Waarom het VGC-bestuursakkoord geen akkoord voor alle Brusselaars is

De nieuwe Brusselse regering ruilde CD&V in voor Groen!. Op het eerste zicht een stap in de progressieve richting. Maar bij een tweede lezing blijkt dat er ook deze legislatuur er geen globale oplossingen voor onderwijs, armoedebestrijding en echte inclusiviteit komen voor de Brusselse gezinnen.

Discriminatie op het werk, PVDA wil proactieve controle

"De studie die minister Gosuin uitbracht toont nog maar eens dat discriminatie bij aanwervingen schering en inslag zijn. Hoe lang gaan we die vaststelling nog maken? " vraagt Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor PVDA. "Wij stellen een proactieve testing voor bij aanwerving, maar dan moet je bindende diversiteitsobjectieven durven bepalen."

red het klimaat, change the system

Reactie van Mathilde El Bakri, parlementslid voor de PTB*PVDA bij het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, op de interparlementaire klimaatresolutie. De toekomst ligt nog in onze handen, maar we hebben wel een revolutie nodig om het klimaat te redden. Niet alleen de PVDA zegt dat. Dat zegt ook Jean-Paul van Ypersele, klimatoloog en medeauteur van het IPCC-rapport van vorige maand.

Tekort aan artsen in Brussel: een kwestie van recht op gezondheidszorg, geen communautair conflict

Michael Verbauwhede, PVDA-parlementslid interpelleerde het Brussels parlement over het tekort aan artsen. De federale regering is namelijk van plan om het systeem van de toekenning van de “RIZIV-nummers” te veranderen (zonder dat nummer kan je als arts je beroep niet uitoefenen). Op termijn zal daardoor het tekort aan artsen toenemen. Een aantal parlementsleden hebben dus een motie ingediend die een belangenconflict inroept (een middel om een wetsontwerp van de federale regering voor 40 dagen te blokkeren). Hierdoor dreigt dit een communautair conflict te worden in plaats van dat het zou gaan om een elementair recht op gezondheidszorg. Hieronder leest u zijn tussenkomst.

PVDA eist plaats op in onderzoekscommissie Samusocial

Het uitgebreid bureau van het Brussels parlement besliste een onderzoekscommissie op te richten om klaarheid te scheppen in de Samuocial-affaire. De PVDA eist het recht op om deel te nemen aan deze onderzoekscommissie.

Europees besparingsplan : "onderhandel niet over het gewicht van de kettingen, maar doorbreek ze."

Vrijdag, 5 mei, discussieerde het Brussels parlement over een resolutie over de Europese besparingsmaatregelen. Een "grote alliantie" van de PS tot de NVA via de cdH en de ecologisten, legde een resolutie neer die erkende dat de Europese budgettaire regelgeving de openbare overheden verhindert om de noodzakelijke investeringen te realiseren om tegemoet te komen aan de ecologische en sociale uitdagingen. Ondanks de ernst van de situatie, stelt de resolutie zich tevreden met een symbolische oproep om de regels die de openbare machten wurgen, te versoepelen zonder ze echt in vraag te stellen. De PVDA heeft tegen deze resolutie gestemd. Michael Verbauwhede, regionaal volksvertegenwoordiger van de PVDA hekelde de hypocrisie van de andere partijen en herinnerde eraan dat "dit budgettair keurslijf en Europese boekhouding als kettingen zijn. Zij zijn verschrikkelijk en zij hebben dramatische gevolgen voor de bevolking en de economie. Het gaat er niet over om te onderhandelen over het gewicht van de kettingen, maar om er zich van te bevrijden".

De PVDA dient een resolutie in tegen de verhoging van de waterprijs in het Brussels Parlement

Recentelijk lekten de plannen van Hydrobru voor het optrekken van de Brusselse waterprijs uit in de pers. Onder de vele reacties ook die van de PVDA, naast de huurdersvakbonden en de twee grote vakbonden ABVV en ACV. De wens tot prijsverhoging vanwege Hydrobru werd tijdelijk geblokkeerd door de Brusselse regering.

De Brusselse meerderheid blokkeert nog steeds het debat over de annulering van de economische zendingen naar Israël

Voor de tweede keer in vier maand weigerde de Brusselse meerderheid (PS - CdH - FdF - Spa - Open Vld - CD&V) zich uit te spreken over de motie van de PVDA die de stopzetting van de economische zendingen naar Israël en daarbij de sluiting van het handelskantoor in Tel-Aviv vraagt. Dit zolang Israël het internationaal recht en de VN-resoluties niet naleeft.