Coronavirus : Maatregelen moeten 100% gerespecteerd worden in de publieke sector

Na verschillende getuigenissen te hebben gehoord vraagt PVDA aan de Brusselse regering om een versterking van de maatregelen in de gemeentelijke en regionale administraties, alsook in de instellingen van openbaar nut. Voor de radicaal-linkse partij worden de maatregelen nog te licht opgenomen. Alle niet essentiële diensten waarvan de hygiënevoorschriften niet kunnen gegarandeerd worden moeten opgeschort worden: Schaf tijdelijk het prikkloksysteem af, annuleer de taallessen bij Actiris, stop de verkapte uurregelingen bij de MIVB en open de portieken. Ook vraagt PVDA om tijdelijk plexiglas te plaatsen aan de gemeentelijke loketten. Dit zijn een reeks van maatregelen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van iedereen te respecteren.

Raden van bestuur van de Brusselse ION: de PVDA vraagt om meer dan een kleine dosis transparantie

De Brusselse regering heeft beslist om de raden van bestuur van sommige regionale instellingen  voor de oppositiepartijen open te stellen. Dat gebeurt echter druppelsgewijs en volgens de PVDA op een ondemocratische manier. Voor de linkse partij is er een gebrek aan proportionaliteit bij de bestuurders en een gebrek aan respect voor de kiezers.

Waterfactuur: PVDA dient een ordonnantie in om de laatste prijsverhogingen te schrappen

De vorige Brusselse meerderheid had de beslissing genomen om gezinnen die geen individuele watermeter hebben geen sociaal tarief toe te kennen. Gevolg: De waterprijs zou stijgen met meer dan 20% voor 2 op 3 gezinnen in Brussel. Ondertussen heeft de regering gevraagd aan Vivaqua om deze prijsstijging te schorsen. Maar PVDA wil dit mechanisme tot prijsstijging definitief schorsen omdat ze antisociaal en discriminerend is. Daarom dient de linkse partij een ordonnantie in.

Burgerinterpellatie in het Parlement: De PVDA reikt de linkse partijen de hand "om het CETA voor eens en voor altijd af te wijzen"

Deze donderdag kwamen burgers in het Brussels Parlement aan het woord: Zij verzamelden 5.000 handtekeningen om de parlementsleden te kunnen vragen het CETA (het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, vergelijkbaar met het TTIP met de VS) te verwerpen. De burgers herinnerden eraan dat het CETA, hoewel het nog niet door alle parlementen is geratificeerd, al wordt toegepast. De PVDA steunt de vraag van de burgers om een volksraadpleging te organiseren. De linkse partij wijst erop dat zij daartoe een wetsvoorstel heeft ingediend, maar dat het nog niet in het parlement is besproken. De PVDA reikte de verkozenen van de PS, Ecolo, sp.a en Groen ook de hand om "woorden in daden om te zetten" door "het CETA uit de koelkast te halen" en "het voor eens en altijd weg te stemmen."

"De waterprijs moet een politieke beslissing blijven": de PVDA verzet zich tegen deze asociale verhoging

L'Echo onthulde op 3 maart dat de prijs van het water in Brussel voor twee op de drie Brusselaars zou stijgen. Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels Parlement, eist een spoeddebat in het Parlement: "Een echt schandaal! Voor veel gezinnen zal de rekening met 100 tot 125 euro per jaar stijgen. Deze verhoging moet dringend worden stopgezet. Deze verhoging bewijst eens te meer dat elke beslissing over de waterprijs politiek moet blijven, zoals de PVDA vraagt."  

Le Space moet blijven!

Het cultuurhuis Le Space, op de hoek van de Sleutelstraat en de Dansaertstraat, werd gedwongen om deuren dicht te doen. De huisbaas heeft andere plannen voor het pand, dat gerund wordt door modeontwerpster en schrijfster Rachida Aziz. Jan Busselen, PVDA-verkozene in de raad van de VGC, vraagt extra inspanning van het VGC-college, meer bepaald aan Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, om Le Space te ondersteunen.

Le Space moet blijven

Het cultuurhuis Le Space, op de hoek van de Sleutelstraat en de Dansaertstraat, werd gedwongen om de boeken toe te doen. De nieuwe huisbaas heeft andere plannen voor het pand dat gerund wordt door modeontwerpster en schrijfster Rachida Aziz. Jan Busselen, PVDA-verkozene in de raad van de VGC, vraagt extra inspanning van het VGC-college, meer bepaald aan Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, om Le Space te ondersteunen.

Discriminatie van personen met beperkte mobiliteit in de lage-emissiezones: de PVDA dient een resolutie in

Sinds 1 januari 2020 mogen auto’s met EURO 3 niet langer binnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De criteria voor de LEZ (lage-emissiezone) zijn niet alleen antisociaal, ze discrimineren ook mensen met beperkte mobiliteit. De PVDA is van mening dat er meer afwijkingen moeten worden toegestaan, net zoals in de andere regio’s. Om dat te bereiken dient de linkse partij een resolutie in bij het Brussels parlement.

Begroting van de Brusselse regering: een "progressieve bezuinigingsbegroting"

Vandaag heeft het Brusselse parlement de begroting van het Gewest in plenaire vergadering besproken. De PVDA zorgde voor tandengeknars bij de parlementsleden van de meerderheid. De linkse partij sprak van een "progressieve bezuinigingsbegroting" en hekelde de keuze van de regering om de gezinnen te belasten om niet aan de hoge inkomens te raken. Dit is de toespraak van Françoise De Smedt vandaag in het parlement.

De PVDA wil in Brussel echte volksraadplegingen invoeren

Deze dinsdag heeft de PVDA-groep in het Brusselse parlement een ordonnantievoorstel ingediend om volksraadplegingen in Brussel in te voeren. De tekst bepaalt dat als 10.000 burgers daarom vragen, het Parlement een volksraadpleging moet houden over een bepaald onderwerp. De linkse partij wil zo tot meer participerende democratie voor de burgers komen.