Met de consultancykosten voor 2 gewestelijke instellingen had het Gewest 775 overheidsbetrekkingen kunnen creëren.

"Vandaag vond in het Brusselse Parlement de behandeling plaats van de begroting inzake werkgelegenheid en technologie. Francis Dagrin, PVDA-volksvertegenwoordiger en arbeider in de automobielindustrie, stond erop te reageren. Het wijst op het gebrek aan werkgelegenheid bij de overheid en op het overdreven inschakelen van de privésector. Enkel en alleen met de uitgaven voor consultancy in 2 gewestelijke instellingen en voor het inschakelen van uitzendkantoren in het "opveringsfonds" had de regering 775 openbare betrekkingen kunnen creëren.

Begroting 2021 in Brussel: Vertel eens Rudi, wie zal betalen?

Binnenkort starten in het Brussels Gewest de discussies over de begroting. Voor de PVDA hangt de door de PS-Ecolo-Défi-regering voorgestelde begroting voor 2021 als een dreigende onweerswolk boven de gezinnen. We hebben investeringen nodig, voor huisvesting, voor mobiliteit, . . . We hebben covid-steunmaatregelen nodig voor de zelfstandigen, voor de horeca, ...maar als de regering niet op zoek gaat naar nieuwe inkomsten bij de vastgoedspeculanten en de multinationals om dit alles te bekostigen, dan zal zij de werknemers de rekening laten betalen. Dat zien we al bij de invoering van de kilometerheffing.

Algemene beleidsverklaring: volgens de PVDA "gelooft deze regering dat pleisters zullen volstaan om de economische en sociale bloeding te stoppen"

Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft deze vrijdag zijn algemene beleidsverklaring afgelegd. Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels Parlement, voerde het woord. Voor de PVDA "is deze regering, die er niet in slaagde om de gezondheidscrisis aan te pakken, ook niet opgewassen tegen de taak om de aangekondigde ernstige sociale crisis op te lossen. Een paar pleisters zullen niet volstaan om de economische en sociale bloeding te stoppen".

Niet meer dan 318 sociale woningen in 2019: de Brusselse regering vergeet de 47.000 gezinnen op de wachtlijst

De Brusselse regering is “verheugd” dat er 1361 wooneenheden werden opgeleverd in 2019 en heeft het over een recordjaar. Als je de cijfers nader bekijkt, is dat niets om over op te scheppen: niet meer dan 318 eenheden zijn sociale woningen, terwijl er 47.000 gezinnen op de wachtlijst staan. Aan dit tempo duurt het meer dan honderd jaar voor die wachtlijst weggewerkt is. De regering zaait intussen verwarring over de reële cijfers, maar toont geen enkele politieke ambitie om de wooncrisis in Brussel op te lossen met betaalbare woningen.

Brusselse rusthuizen: Geen kruimels maar structurele middelen om personeel aan te werven en de lonen te verhogen

Dinsdag stelde de Brusselse regering haar herstelplan voor met zes miljoen euro voor de rusthuizen. Volgens de PVDA drijft de regering de spot met de sector.

Nieuwe gemeentewet: een gemiste kans voor meer democratie en transparantie

Begin juli stemde het Brussels Parlement over de wijzigingen in de "nieuwe gemeentewet", het geheel van regels met betrekking tot het politieke leven in de gemeenten en hun werking. De meerderheidspartijen (PS, Ecolo, Défi, sp.a, Groen, OpenVLD) verwierpen de voorstellen van de PVDA voor meer democratie en transparantie. De traditionele partijen bespraken liever de verhoging van de burgemeesterswedden...

Geen COVID-onderzoekscommissie: het Brusselse Parlement verwerpt het voorstel van de PVDA

Vanmiddag onderzocht het Brusselse Parlement in een commissie het voorstel van de PVDA om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten in verband met de aanpak van de COVID-crisis in de hoofdstedelijke rusthuizen. De meerderheid verwierp de tekst van de linkse partij en gaf de voorkeur aan een bijzondere commissie, zonder inhoud en met beperkte bevoegdheden.

PVDA verzamelt computers voor kansarme jongeren

De ongelijkheden in ons onderwijs zijn tijdens de crisis nog duidelijker geworden. “Ondanks de verspreiding van laptops door Vlaamse overheid en de VGC, ontvangen we nog steeds signalen dat er gezinnen zonder computer zitten.” zegt Jan Busselen, Brussels parlementslid voor PVDA.  Daarom verzamelt de linkse partij computers om ze uit te delen aan organisaties die werken met kansarme gezinnen.

Horeca: PVDA wil private handelshuren verlagen om zelfstandigen te steunen

Deze week staat in het teken van de langverwachte heropening van de horeca. Een opening die ondanks alles moeilijk belooft te zijn, gezien de te respecteren gezondheidsmaatregelen, die het rendement verminderen. Voor de PVDA hebben cafés en restaurants extra steun nodig om een van de belangrijkste kosten te dekken: de huur.

Coronavirus in de rusthuizen: de PVDA vraagt een parlementaire onderzoekscommissie

De PVDA heeft de Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementen gevraagd om het beheer van de coronaviruscrisis in de rusthuizen te onderzoeken door middel van een onderzoekscommissie.