Parlementaire rondetafelconferentie tegen racisme: "Tijd voor actie. De PVDA zal concrete maatregelen tegen structurele discriminatie voorstellen"

Het Brussels Parlement start deze donderdagochtend met zijn "Rondetafelconferentie tegen Racisme". "De PVDA zal concrete maatregelen voorstellen om structurele discriminatie op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting en in de openbare ruimte tegen te gaan", aldus parlementslid Petya Obolensky.

Verlenging avondklok: de inconsequentie van bepaalde partijen

De minister-president en de burgemeesters van Brussel kwamen overeen om de avondklok te verlengen, van 22.00 uur tot 6.00 uur. De PVDA wijst op de "inconsequentie" van bepaalde partijen, zoals de MR en de CDH, die de avondklok in de media aan de kaak stellen en die vervolgens via hun burgemeesters verlengen. De PVDA diende in het Brussels Parlement (en in alle andere parlementen) een voorstel in om die avondklok af te schaffen en kwam gisteren tussen in de commissie over dit onderwerp.

Globaal veiligheids- en preventieplan : "De regering negeert de aanbevelingen die in het parlement werden goedgekeurd"

Afgelopen dinsdag presenteerde de minister-president zijn globaal veiligheids- en preventieplan voor de komende jaren aan het Brussels Parlement. Volgens de PVDA houdt dit plan geen rekening met de aanbevelingen aangaande het probleem van de relatie tussen politie en burgers die het Parlement zelf enkele maanden geleden goedkeurde. De linkse partij heeft ook kritiek op het gebrek aan verandering en middelen voor preventie. De minister-president gaf geen antwoord op de vele vragen.

Zolang de fouten die bij het beheer van de crisis zijn gemaakt niet aan een grondige analyse worden onderworpen, riskeren we in herhaling te vervallen

De werkzaamheden van de bijzondere Covid-commissie in het Brussels Parlement worden begin maart afgerond. Er zal worden gestemd over aanbevelingen om "het reactievermogen van het Gewest op toekomstige crises te verbeteren". Die zijn het resultaat van 4 maanden hoorzittingen, onder meer met minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Volksgezondheid Alain Maron (Écolo). Beiden hebben de kwestie van de politieke verantwoordelijkheden consequent terzijde geschoven en de gemaakte fouten nog altijd niet in kaart gebracht. De PVDA wil het werk van het Parlement voortzetten door middel van een echte onderzoekscommissie, zodat alle lessen kunnen worden getrokken, met name met betrekking tot de tragedie in de rusthuizen. De PVDA dringt ook aan op meer personeel in de zorgsector, op de herfederalisering van het gezondheidsbeleid en op een groter aandeel van de eerstelijns en preventieve geneeskunde bij het beheer van de epidemie.

Site Schaarbeek-Vorming: de spoorlijn moet blijven

Op 2 februari besprak het Brussels Parlement de resolutie van de PVDA waarin de regering wordt verzocht te pleiten voor het goederenvervoer per spoor in het Brussels Gewest. De PVDA riep de regering ook op om te trachten de spoorlijn op de site Schaarbeek-Vorming te beschermen en er in de toekomst een multimodaal mobiliteitscentrum van te maken, waarbij het goederenvervoer over water en per spoor wordt bevorderd. De PS-Ecolo-Défi meerderheid stemde tegen, terwijl de algemene beleidsverklaring voorziet in het behoud van de huidige industrie- en havengebieden, met een prioritaire plaats voor Schaarbeek-Vorming.

Stemming over economische zendingen naar Israël: "Een gemiste kans om Palestina te steunen, ondanks er toch wat beweegt."

Afgelopen vrijdag vond in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement een beslissende stemming plaats over steun aan Palestina. De resolutie van de PVDA werd afgewezen. Daarin werd de regering o.a. verzocht "geen economische zendingen naar Israël meer te ondernemen zolang deze staat de VN-resoluties niet naleeft". De PVDA had diezelfde ochtend een bijeenkomst georganiseerd en burgers opgeroepen om hun volksvertegenwoordigers te interpelleren vóór de beslissende stemming in de plenaire vergadering van vrijdag. De linkse partij betreurt dat PS en Ecolo niet meer de daad bij het woord willen voegen, maar vindt wel dat er toch een en ander beweegt.

De PVDA legde in het Parlement een voorstel op tafel voor "echte antidiscriminatietesten" in Brussel

Sinds vier jaar mag de regionale inspectie met behulp van "praktijktesten" discriminatie bij aanwervingen opsporen. Bijvoorbeeld door valse cv's te sturen naar werkgevers waarover al klachten binnenkwamen. Maar het huidige systeem is inefficiënt. Zo werden in 2019 slechts twee van dergelijke praktijktesten uitgevoerd, en geen enkele in 2020. De PVDA diende een voorstel van ordonnantie in om die "testen" effectief te maken, dat wil zeggen pro-actief en voorzien van beleidsinstrumenten.

De PVDA dient haar voorstel in om de huurprijzen te verlagen: het is noodzakelijk, het is mogelijk, het werkt en het kost niets

De COVID-19-pandemie heeft niet alleen een gezondheidscrisis veroorzaakt. Veel burgers hebben hun inkomen zien dalen. Deze sociaal-economische crisis zal nog maanden aanhouden en bevestigt de urgentie om het recht op huisvesting in Brussel, dat al vóór de COVID-19-crisis was ondermijnd, sterker te maken. De PVDA dient daarom in het Brussels Parlement een voorstel van ordonnantie in om het huurprijzenrooster bindend te maken teneinde de huurprijzen te verlagen en de koopkracht van de huurders te beschermen. Deze daling zal een rechtstreekse weerslag hebben op 70 % van de huurprijzen.

Uithuiszettingen in Brussel: de PVDA-resolutie ter verlenging van het moratorium op uithuiszettingen wordt afgewezen

Het moratorium op uithuiszettingen loopt op 15 januari alweer ten einde. Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Het is niet te begrijpen dat men vanaf 15 januari begint met gezinnen uit hun huis te zetten. De omstandigheden op gebied van gezondheid en welzijn zijn ernstig te noemen. Bovendien zitten we in de winterperiode." Daarom had de PVDA een resolutie ingediend om het moratorium te verlengen tot de crisis achter de rug is. Dit is trouwens wat de sociale organisaties vragen. Donderdagnamiddag echter hebben de meerderheidspartijen PS, ECOLO en DEFI in de Commissie voor de Huisvesting van het Brussels Parlement de tekst van de PVDA weggestemd.

Audits van sociale huisvesting: de Brusselse regering doet een beroep op een "veroordeelde" consultant die niet eens de kern van het probleem onderzocht

Om de werking van de sociale huisvesting te evalueren, deed de Brusselse regering een beroep op de multinational KPMG. Dat bedrijf werd de laatste jaren tot boetes van miljoenen dollars veroordeeld wegens ernstige overtredingen.1. KPMG wordt ook beschuldigd van belastingfraude2. Naast deze twijfelachtige keuze wijst de PVDA met de vinger naar de kosten en de kwaliteit van de door de overheid gevraagde audit.