Net Brussel: De PVDA blijft heel bezorgd over het uitblijven van verduidelijkingen vanwege minister Maron

Ecolo-minister Alain Maron heeft woensdag in het Brussels Parlement het herschikkingsplan van Net Brussel voorgesteld. De PVDA blijft bezorgd over de afname van het aantal inzamelingen en de personeelskrimp. Youssef Handichi spreekt over gebrek aan transparantie: "de minister bleef opzettelijk vaag om het protest het zwijgen op te leggen."

Net Brussel: "De PVDA verzet zich tegen een vermindering van het personeel en van het aantal ophalingen"

Deze woensdag werd in het Parlement de personeelsaudit voorgesteld, waarvan de conclusies door de administratie van minister Maron werden bekrachtigd. In de audit wordt een vermindering van het personeel en van het aantal ophalingen aanbevolen, en daarbij vergelijkt men de productiviteit van Net Brussel met die van particuliere ondernemingen. Voor PVDA-parlementslid Youssef Handichi zijn deze maatregelen "onaanvaardbaar". De PVDA herinnert eraan dat de arbeidsomstandigheden nu al zeer moeilijk zijn en dat het ophaalsysteem in Brussel nu al zeer restrictief is voor gezinnen, met name voor gezinnen die in appartementen wonen.

MIVB gaat niet in beroep in haar discriminatiezaak: de PVDA feliciteert het beheerscomité en vraagt de regering dezelfde weg te volgen

Twee weken geleden werd de MIVB veroordeeld wegens discriminatie van een sollicitante die een hoofddoek droeg. Het beheerscomité van de MIVB heeft beslist niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. De PVDA, bij monde van Brussels volksvertegenwoordiger en voormalig buschauffeur Youssef Handichi, zegt "opgelucht" te zijn en noemt het een "eerste overwinning". Voor de linkse partij "moeten we het beheerscomité feliciteren met deze inclusieve en moedige beslissing. Nu is de regering aan zet: zij moeten de beslissing bekrachtigen".

Investeringen nodig om onderwijs te garanderen

In Brussel hebben 2275 leerlingen zich aangemeld voor een plaats in het eerste secundair van het Nederlandstalig onderwijs. 650 leerlingen hebben voorlopig geen plaats. Een triest record. Maar ook 500 leerlingen vonden geen plaats in het Franstalig onderwijs. "De Vlaamse en Franstalige Gemeenschap kunnen het recht op onderwijs niet garanderen." volgens jan Busselen. PVDA eist een noodoplossing voor de situatie door een inventaris te maken van leegstaande gebouwen en containerklassen te installeren. Op middellange termijn moeten er meer investeringen komen in infrastructuur en vorming. Gelijktijdig is een herziening van de vrije schoolkeuze een essentieel element om komaf te maken met de tien jaar durende problematiek van gebrek aan plaats in het Brussels onderwijs.

Parlementair medewerkers voor oud-ministers: PVDA-voorstel om voorkeursbehandeling te beëindigen wordt verworpen

In Brussel kunnen voormalige ministers in de volgende zittingsperiode rekenen op twee voltijdse medewerkers. Maandag werd in de parlementaire commissie van Brussel gestemd over de verlaging van het aan parlementair medewerkers die ter beschikking worden gesteld van voormalige ministers. PVDA stelde voor om deze regeling af te schaffen via een wijziging van de tekst. Alle aanwezige partijen (waaronder NVA) stemden tegen het voorstel. In de plaats heeft de meerderheid PS-Ecolo-Défi-Vooruit-VLD-Groen ervoor gekozen om een "werkgroep" te vragen samen met andere beleidsniveaus. Voor PVDA Luc Vancauwenberge is het "een systeem van privileges dat moet worden afgeschaft". Volgens de PVDA zouden de middelen van de staycation-plannen van de regering worden verdubbeld mocht men het daarin steken in plaats van in een gepriviligeerd systeem voor oud-ministers.

Parlementaire rondetafelconferentie tegen racisme: "Tijd voor actie. De PVDA zal concrete maatregelen tegen structurele discriminatie voorstellen"

Het Brussels Parlement start deze donderdagochtend met zijn "Rondetafelconferentie tegen Racisme". "De PVDA zal concrete maatregelen voorstellen om structurele discriminatie op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting en in de openbare ruimte tegen te gaan", aldus parlementslid Petya Obolensky.

Verlenging avondklok: de inconsequentie van bepaalde partijen

De minister-president en de burgemeesters van Brussel kwamen overeen om de avondklok te verlengen, van 22.00 uur tot 6.00 uur. De PVDA wijst op de "inconsequentie" van bepaalde partijen, zoals de MR en de CDH, die de avondklok in de media aan de kaak stellen en die vervolgens via hun burgemeesters verlengen. De PVDA diende in het Brussels Parlement (en in alle andere parlementen) een voorstel in om die avondklok af te schaffen en kwam gisteren tussen in de commissie over dit onderwerp.

Globaal veiligheids- en preventieplan : "De regering negeert de aanbevelingen die in het parlement werden goedgekeurd"

Afgelopen dinsdag presenteerde de minister-president zijn globaal veiligheids- en preventieplan voor de komende jaren aan het Brussels Parlement. Volgens de PVDA houdt dit plan geen rekening met de aanbevelingen aangaande het probleem van de relatie tussen politie en burgers die het Parlement zelf enkele maanden geleden goedkeurde. De linkse partij heeft ook kritiek op het gebrek aan verandering en middelen voor preventie. De minister-president gaf geen antwoord op de vele vragen.

Zolang de fouten die bij het beheer van de crisis zijn gemaakt niet aan een grondige analyse worden onderworpen, riskeren we in herhaling te vervallen

De werkzaamheden van de bijzondere Covid-commissie in het Brussels Parlement worden begin maart afgerond. Er zal worden gestemd over aanbevelingen om "het reactievermogen van het Gewest op toekomstige crises te verbeteren". Die zijn het resultaat van 4 maanden hoorzittingen, onder meer met minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Volksgezondheid Alain Maron (Écolo). Beiden hebben de kwestie van de politieke verantwoordelijkheden consequent terzijde geschoven en de gemaakte fouten nog altijd niet in kaart gebracht. De PVDA wil het werk van het Parlement voortzetten door middel van een echte onderzoekscommissie, zodat alle lessen kunnen worden getrokken, met name met betrekking tot de tragedie in de rusthuizen. De PVDA dringt ook aan op meer personeel in de zorgsector, op de herfederalisering van het gezondheidsbeleid en op een groter aandeel van de eerstelijns en preventieve geneeskunde bij het beheer van de epidemie.

Site Schaarbeek-Vorming: de spoorlijn moet blijven

Op 2 februari besprak het Brussels Parlement de resolutie van de PVDA waarin de regering wordt verzocht te pleiten voor het goederenvervoer per spoor in het Brussels Gewest. De PVDA riep de regering ook op om te trachten de spoorlijn op de site Schaarbeek-Vorming te beschermen en er in de toekomst een multimodaal mobiliteitscentrum van te maken, waarbij het goederenvervoer over water en per spoor wordt bevorderd. De PS-Ecolo-Défi meerderheid stemde tegen, terwijl de algemene beleidsverklaring voorziet in het behoud van de huidige industrie- en havengebieden, met een prioritaire plaats voor Schaarbeek-Vorming.