De PVDA verzoekt - in afwachting van een met de sector overlegd taxiplan - om dringende tijdelijke steun voor VVB-chauffeurs (wagen met chauffeur) die sinds afgelopen vrijdag werkloos zijn

Voor Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement, tonen de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag aan hoe de Brusselse regering de hele taxisector tot slaaf van de multinational Uber heeft gemaakt. Na een beslissing van het Hof van Beroep besliste Uber op een eenzijdig door Uber vastgestelde datum en tijdstip alle samenwerking met VVB-chauffeurs onmiddellijk te beëindigen. Deze chauffeurs zitten van de ene dag op de andere zonder werk en zonder alternatief. Youssef Handichi: "De Brusselse regering draagt de grootste verantwoordelijkheid voor deze asociale situatie omdat ze de Uberwolf in de taxisector heeft toegelaten."

Voor de PVDA moet de regering onmiddellijk een openbare app invoeren opdat alle chauffeurs, taxi's en auto's met chauffeur, waardig kunnen werken.

Youssef Handichi, PVDA-parlementslid in het Brussels Parlement, zal morgen Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering, oproepen om onmiddellijk een openbare app voor de taxisector in te voeren. Het Hof van Beroep heeft zopas, na een procedure van 6 jaar, een beslissing genomen die, althans voorlopig, een einde maakt aan de activiteiten van de multinational Uber op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. Volgens Youssef Handichi heeft de weigering van de Brusselse regering om de taxikwestie aan te pakken de situatie alleen maar doen verrotten: "De Brusselse regering draagt de grootste verantwoordelijkheid voor deze asociale situatie omdat ze de Uberwolf in de taxisector heeft toegelaten."

5 miljoen minder voor dienstencheques: "de regering minacht huishoudhulpen"

De regering legt momenteel haar ontwerpbegroting voor aan het Brussels Parlement. Een van de geplande besparingen betreft dienstencheques: de sector moet het met 5 miljoen euro minder doen. De PVDA riep minister Clerfayt ter verantwoording. PVDA-volksvertegenwoordiger Francis Dagrin spreekt van minachting voor huishoudhulpen, die het slachtoffer zijn van zeer lage lonen.

PVDA wil antwoorden op Bruvax-gate

PVDA is verbolgen over de manier waarop de Brusselse meerderheid het Bruvax-schandaal onder de mat veegt. “Alle oppositiepartijen vroegen om een spoedoverleg, maar Alain Maron en Elke Van Den Brandt zwijgen in alle talen.  Covid mag geen voorwendsel zijn om een belangrijk debat te voeren over de Bruvax-gate.” zegt Jan Busselen, parlementslid voor PVDA in het Brussels parlement. PVDA wil weten hoe de GGC heeft gehandeld en hoe ze dit probleem zal oplossen.

Waarom het zeker mogelijk is de huurprijzen in Brussel te verlagen

Nee, het voorstel van de PVDA is noch ongrondwettelijk, noch onrealistisch Na jaren van mobilisatie van verenigingen die het recht op huisvesting verdedigen en campagnes van de PVDA, bespreekt het Brussels Parlement eindelijk voorstellen om de huurprijzen te reguleren en zo de huren te doen dalen. De PVDA was de eerste die een voorstel indiende. De leden van de meerderheid hebben vervolgens hun eigen voorstel ingediend.

Net Brussel: De PVDA blijft heel bezorgd over het uitblijven van verduidelijkingen vanwege minister Maron

Ecolo-minister Alain Maron heeft woensdag in het Brussels Parlement het herschikkingsplan van Net Brussel voorgesteld. De PVDA blijft bezorgd over de afname van het aantal inzamelingen en de personeelskrimp. Youssef Handichi spreekt over gebrek aan transparantie: "de minister bleef opzettelijk vaag om het protest het zwijgen op te leggen."

Net Brussel: "De PVDA verzet zich tegen een vermindering van het personeel en van het aantal ophalingen"

Deze woensdag werd in het Parlement de personeelsaudit voorgesteld, waarvan de conclusies door de administratie van minister Maron werden bekrachtigd. In de audit wordt een vermindering van het personeel en van het aantal ophalingen aanbevolen, en daarbij vergelijkt men de productiviteit van Net Brussel met die van particuliere ondernemingen. Voor PVDA-parlementslid Youssef Handichi zijn deze maatregelen "onaanvaardbaar". De PVDA herinnert eraan dat de arbeidsomstandigheden nu al zeer moeilijk zijn en dat het ophaalsysteem in Brussel nu al zeer restrictief is voor gezinnen, met name voor gezinnen die in appartementen wonen.

MIVB gaat niet in beroep in haar discriminatiezaak: de PVDA feliciteert het beheerscomité en vraagt de regering dezelfde weg te volgen

Twee weken geleden werd de MIVB veroordeeld wegens discriminatie van een sollicitante die een hoofddoek droeg. Het beheerscomité van de MIVB heeft beslist niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. De PVDA, bij monde van Brussels volksvertegenwoordiger en voormalig buschauffeur Youssef Handichi, zegt "opgelucht" te zijn en noemt het een "eerste overwinning". Voor de linkse partij "moeten we het beheerscomité feliciteren met deze inclusieve en moedige beslissing. Nu is de regering aan zet: zij moeten de beslissing bekrachtigen".

Investeringen nodig om onderwijs te garanderen

In Brussel hebben 2275 leerlingen zich aangemeld voor een plaats in het eerste secundair van het Nederlandstalig onderwijs. 650 leerlingen hebben voorlopig geen plaats. Een triest record. Maar ook 500 leerlingen vonden geen plaats in het Franstalig onderwijs. "De Vlaamse en Franstalige Gemeenschap kunnen het recht op onderwijs niet garanderen." volgens jan Busselen. PVDA eist een noodoplossing voor de situatie door een inventaris te maken van leegstaande gebouwen en containerklassen te installeren. Op middellange termijn moeten er meer investeringen komen in infrastructuur en vorming. Gelijktijdig is een herziening van de vrije schoolkeuze een essentieel element om komaf te maken met de tien jaar durende problematiek van gebrek aan plaats in het Brussels onderwijs.

Parlementair medewerkers voor oud-ministers: PVDA-voorstel om voorkeursbehandeling te beëindigen wordt verworpen

In Brussel kunnen voormalige ministers in de volgende zittingsperiode rekenen op twee voltijdse medewerkers. Maandag werd in de parlementaire commissie van Brussel gestemd over de verlaging van het aan parlementair medewerkers die ter beschikking worden gesteld van voormalige ministers. PVDA stelde voor om deze regeling af te schaffen via een wijziging van de tekst. Alle aanwezige partijen (waaronder NVA) stemden tegen het voorstel. In de plaats heeft de meerderheid PS-Ecolo-Défi-Vooruit-VLD-Groen ervoor gekozen om een "werkgroep" te vragen samen met andere beleidsniveaus. Voor PVDA Luc Vancauwenberge is het "een systeem van privileges dat moet worden afgeschaft". Volgens de PVDA zouden de middelen van de staycation-plannen van de regering worden verdubbeld mocht men het daarin steken in plaats van in een gepriviligeerd systeem voor oud-ministers.