Niet meer dan 318 sociale woningen in 2019: de Brusselse regering vergeet de 47.000 gezinnen op de wachtlijst

De Brusselse regering is “verheugd” dat er 1361 wooneenheden werden opgeleverd in 2019 en heeft het over een recordjaar. Als je de cijfers nader bekijkt, is dat niets om over op te scheppen: niet meer dan 318 eenheden zijn sociale woningen, terwijl er 47.000 gezinnen op de wachtlijst staan. Aan dit tempo duurt het meer dan honderd jaar voor die wachtlijst weggewerkt is. De regering zaait intussen verwarring over de reële cijfers, maar toont geen enkele politieke ambitie om de wooncrisis in Brussel op te lossen met betaalbare woningen.

Brusselse rusthuizen: Geen kruimels maar structurele middelen om personeel aan te werven en de lonen te verhogen

Dinsdag stelde de Brusselse regering haar herstelplan voor met zes miljoen euro voor de rusthuizen. Volgens de PVDA drijft de regering de spot met de sector.

Nieuwe gemeentewet: een gemiste kans voor meer democratie en transparantie

Begin juli stemde het Brussels Parlement over de wijzigingen in de "nieuwe gemeentewet", het geheel van regels met betrekking tot het politieke leven in de gemeenten en hun werking. De meerderheidspartijen (PS, Ecolo, Défi, sp.a, Groen, OpenVLD) verwierpen de voorstellen van de PVDA voor meer democratie en transparantie. De traditionele partijen bespraken liever de verhoging van de burgemeesterswedden...

Geen COVID-onderzoekscommissie: het Brusselse Parlement verwerpt het voorstel van de PVDA

Vanmiddag onderzocht het Brusselse Parlement in een commissie het voorstel van de PVDA om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten in verband met de aanpak van de COVID-crisis in de hoofdstedelijke rusthuizen. De meerderheid verwierp de tekst van de linkse partij en gaf de voorkeur aan een bijzondere commissie, zonder inhoud en met beperkte bevoegdheden.

PVDA verzamelt computers voor kansarme jongeren

De ongelijkheden in ons onderwijs zijn tijdens de crisis nog duidelijker geworden. “Ondanks de verspreiding van laptops door Vlaamse overheid en de VGC, ontvangen we nog steeds signalen dat er gezinnen zonder computer zitten.” zegt Jan Busselen, Brussels parlementslid voor PVDA.  Daarom verzamelt de linkse partij computers om ze uit te delen aan organisaties die werken met kansarme gezinnen.

Horeca: PVDA wil private handelshuren verlagen om zelfstandigen te steunen

Deze week staat in het teken van de langverwachte heropening van de horeca. Een opening die ondanks alles moeilijk belooft te zijn, gezien de te respecteren gezondheidsmaatregelen, die het rendement verminderen. Voor de PVDA hebben cafés en restaurants extra steun nodig om een van de belangrijkste kosten te dekken: de huur.

Coronavirus in de rusthuizen: de PVDA vraagt een parlementaire onderzoekscommissie

De PVDA heeft de Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementen gevraagd om het beheer van de coronaviruscrisis in de rusthuizen te onderzoeken door middel van een onderzoekscommissie.

PVDA dient resolutie in voor een jaar lang gratis Villo!-abonnement gekoppeld aan de Mobib-kaart

Vorige week kondigde de regering aan dat de particuliere fietsverhuurder Villo! een gratis abonnement van 6 maand aanbiedt. De PVDA diende op 26 mei een resolutie in om iedereen die zich in Brussel moet verplaatsen gratis en zonder onnodige formaliteiten toegang te bieden tot het gemeenschappelijke fietsnetwerk van Villo! en dat tot eind juni 2021, dus voor de duur van een jaar. Volgens de PVDA zou dit een van de alternatieven voor de auto zijn, waardoor tevens de overbelasting van het MIVB-net vermeden kan worden, gezien het risico voor de volksgezondheid.

Een CDH-verkozene die zich wil profileren op de rug van de arbeiders van de MIVB

Youssef Handichi reageert op de beschuldigingen van een cdH-verkozene: "De beschuldiging dat ik tijdens het optreden van het personeel in de gebouwen van de MIVB heb rondgelopen zijn ongegrond, zoals ook minister Elke Van den Brandt heeft bevestigd". En verder: "Deze valse beschuldigingen, evenals die over manipulatie, zijn ernstig. Temeer daar deze volksvertegenwoordiger ze enkele dagen geleden heeft gelanceerd en die aan een racistische en islamofobe boodschap heeft gekoppeld waarbij de MIVB de 'Islamitische Vervoermaatschappij van Brussel' werd genoemd. Als er een onderzoek zou moeten gebeuren, dan zou het hierover moeten gaan."

Overwinning voor de PBM's: ze krijgen een uitzondering voor de lage-emissiezone

De regering heeft net aangekondigd dat "elke houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap die genieten van een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg zal niet worden beboet voor het schenden van de LEZ-regeling". De PVDA verheugt zich daarover; zij diende in januari van dit jaar een resolutie in om in afwijkingen te voorzien voor personen met een PBM-parkeerkaart.