De Assisen tegen racisme hebben tot niets concreets geleid

Petya Obolensky, de PVDA-volksvertegenwoordiger die de door het Brussels parlement georganiseerde Assisen tegen racisme heeft gevolgd, vindt het resultaat "compleet ondermaats", ondanks de investering van de verenigingen. De PVDA wilde deze Assisen afsluiten met concrete politieke voorstellen op ten minste drie gebieden: werkgelegenheid, huisvesting en de verhouding met de politie. Hij is teleurgesteld en boos dat het parlement uiteindelijk nergens over zal stemmen.

De verhoging van het parkeertarief door Elke Van Den Brandt is een nieuwe onrechtvaardige taks

Voor Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement, "pakt Elke Van Den Brandt, Groen-minister van mobiliteit, eens te meer de werknemers die geen alternatief voor de auto hebben".

FAQ : Wat verandert er voor Uber en de chauffeurs in Brussel?

Eind november 2021 trok de multinational Uber de stekker uit zijn app, waardoor chauffeurs zonder inkomsten kwamen te zitten. Na 6 jaar illegaliteit en verschillende vonnissen probeerde Uber zo druk uit te oefenen op de Brusselse regering. Tien dagen later nam het Brusselse parlement, onder impuls van Uber en vervolgens van de meerderheidspartijen PS-Ecolo-Défi, de "pleister 2"-tekst aan, die de wet tijdelijk wijzigt. De volgende dag kon Uber zijn activiteiten hervatten zoals voorheen, legaal deze keer. Er worden echter steeds weer nieuwe politieke verklaringen afgelegd, waarin van alles en nog wat wordt beweerd. Wat verandert er nu werkelijk in de wetgeving? Wat verandert er nu werkelijk in de praktijk?

Uber is de grote winnaar van de door de PS-Ecolo-DéFi meerderheid voorgestelde 'pleisteroplossing'

De afgelopen dagen hebben we een wedstrijd in drie rondes gezien, waarbij Uber aan het langste eind trok. De regeling van de PS-Ecolo-DéFi-meerderheid zet de deur van de taxisector wijd open voor de multinational Uber, die zelfs de minimumprijzen van de sector niet zal moeten respecteren. Met de tekst van de regering - pleisters op de wonde - kan Uber zijn activiteiten hervatten en zijn UberX-applicatie vanaf zaterdag 11 december heractiveren. Youssef Handichi (PVDA) zei daarover in het Brussels Parlement het volgende :

PVDA dient dringende resolutie in om VVB-chauffeurs schadeloos te stellen

Volgens de PVDA laat de Brusselse regering al 7 jaar de Uber-wolf in de schaapstal van de taxisector toe. Zij is ook verantwoordelijk voor de asociale situatie waarin VVB-chauffeurs zich bevinden na de terugtrekking van Uber. Gezien de sociale noodsituatie en in afwachting van een echt taxiplan - overlegd en zonder Uber - moet de regering deze chauffeurs, die zonder inkomen vallen, schadeloosstellen.

De PVDA verzoekt - in afwachting van een met de sector overlegd taxiplan - om dringende tijdelijke steun voor VVB-chauffeurs (wagen met chauffeur) die sinds afgelopen vrijdag werkloos zijn

Voor Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement, tonen de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag aan hoe de Brusselse regering de hele taxisector tot slaaf van de multinational Uber heeft gemaakt. Na een beslissing van het Hof van Beroep besliste Uber op een eenzijdig door Uber vastgestelde datum en tijdstip alle samenwerking met VVB-chauffeurs onmiddellijk te beëindigen. Deze chauffeurs zitten van de ene dag op de andere zonder werk en zonder alternatief. Youssef Handichi: "De Brusselse regering draagt de grootste verantwoordelijkheid voor deze asociale situatie omdat ze de Uberwolf in de taxisector heeft toegelaten."

Voor de PVDA moet de regering onmiddellijk een openbare app invoeren opdat alle chauffeurs, taxi's en auto's met chauffeur, waardig kunnen werken.

Youssef Handichi, PVDA-parlementslid in het Brussels Parlement, zal morgen Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering, oproepen om onmiddellijk een openbare app voor de taxisector in te voeren. Het Hof van Beroep heeft zopas, na een procedure van 6 jaar, een beslissing genomen die, althans voorlopig, een einde maakt aan de activiteiten van de multinational Uber op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. Volgens Youssef Handichi heeft de weigering van de Brusselse regering om de taxikwestie aan te pakken de situatie alleen maar doen verrotten: "De Brusselse regering draagt de grootste verantwoordelijkheid voor deze asociale situatie omdat ze de Uberwolf in de taxisector heeft toegelaten."

5 miljoen minder voor dienstencheques: "de regering minacht huishoudhulpen"

De regering legt momenteel haar ontwerpbegroting voor aan het Brussels Parlement. Een van de geplande besparingen betreft dienstencheques: de sector moet het met 5 miljoen euro minder doen. De PVDA riep minister Clerfayt ter verantwoording. PVDA-volksvertegenwoordiger Francis Dagrin spreekt van minachting voor huishoudhulpen, die het slachtoffer zijn van zeer lage lonen.

PVDA wil antwoorden op Bruvax-gate

PVDA is verbolgen over de manier waarop de Brusselse meerderheid het Bruvax-schandaal onder de mat veegt. “Alle oppositiepartijen vroegen om een spoedoverleg, maar Alain Maron en Elke Van Den Brandt zwijgen in alle talen.  Covid mag geen voorwendsel zijn om een belangrijk debat te voeren over de Bruvax-gate.” zegt Jan Busselen, parlementslid voor PVDA in het Brussels parlement. PVDA wil weten hoe de GGC heeft gehandeld en hoe ze dit probleem zal oplossen.

Waarom het zeker mogelijk is de huurprijzen in Brussel te verlagen

Nee, het voorstel van de PVDA is noch ongrondwettelijk, noch onrealistisch Na jaren van mobilisatie van verenigingen die het recht op huisvesting verdedigen en campagnes van de PVDA, bespreekt het Brussels Parlement eindelijk voorstellen om de huurprijzen te reguleren en zo de huren te doen dalen. De PVDA was de eerste die een voorstel indiende. De leden van de meerderheid hebben vervolgens hun eigen voorstel ingediend.