Zolang de fouten die bij het beheer van de crisis zijn gemaakt niet aan een grondige analyse worden onderworpen, riskeren we in herhaling te vervallen

De werkzaamheden van de bijzondere Covid-commissie in het Brussels Parlement worden begin maart afgerond. Er zal worden gestemd over aanbevelingen om "het reactievermogen van het Gewest op toekomstige crises te verbeteren". Die zijn het resultaat van 4 maanden hoorzittingen, onder meer met minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Volksgezondheid Alain Maron (Écolo). Beiden hebben de kwestie van de politieke verantwoordelijkheden consequent terzijde geschoven en de gemaakte fouten nog altijd niet in kaart gebracht. De PVDA wil het werk van het Parlement voortzetten door middel van een echte onderzoekscommissie, zodat alle lessen kunnen worden getrokken, met name met betrekking tot de tragedie in de rusthuizen. De PVDA dringt ook aan op meer personeel in de zorgsector, op de herfederalisering van het gezondheidsbeleid en op een groter aandeel van de eerstelijns en preventieve geneeskunde bij het beheer van de epidemie.

Site Schaarbeek-Vorming: de spoorlijn moet blijven

Op 2 februari besprak het Brussels Parlement de resolutie van de PVDA waarin de regering wordt verzocht te pleiten voor het goederenvervoer per spoor in het Brussels Gewest. De PVDA riep de regering ook op om te trachten de spoorlijn op de site Schaarbeek-Vorming te beschermen en er in de toekomst een multimodaal mobiliteitscentrum van te maken, waarbij het goederenvervoer over water en per spoor wordt bevorderd. De PS-Ecolo-Défi meerderheid stemde tegen, terwijl de algemene beleidsverklaring voorziet in het behoud van de huidige industrie- en havengebieden, met een prioritaire plaats voor Schaarbeek-Vorming.

Stemming over economische zendingen naar Israël: "Een gemiste kans om Palestina te steunen, ondanks er toch wat beweegt."

Afgelopen vrijdag vond in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement een beslissende stemming plaats over steun aan Palestina. De resolutie van de PVDA werd afgewezen. Daarin werd de regering o.a. verzocht "geen economische zendingen naar Israël meer te ondernemen zolang deze staat de VN-resoluties niet naleeft". De PVDA had diezelfde ochtend een bijeenkomst georganiseerd en burgers opgeroepen om hun volksvertegenwoordigers te interpelleren vóór de beslissende stemming in de plenaire vergadering van vrijdag. De linkse partij betreurt dat PS en Ecolo niet meer de daad bij het woord willen voegen, maar vindt wel dat er toch een en ander beweegt.

De PVDA legde in het Parlement een voorstel op tafel voor "echte antidiscriminatietesten" in Brussel

Sinds vier jaar mag de regionale inspectie met behulp van "praktijktesten" discriminatie bij aanwervingen opsporen. Bijvoorbeeld door valse cv's te sturen naar werkgevers waarover al klachten binnenkwamen. Maar het huidige systeem is inefficiënt. Zo werden in 2019 slechts twee van dergelijke praktijktesten uitgevoerd, en geen enkele in 2020. De PVDA diende een voorstel van ordonnantie in om die "testen" effectief te maken, dat wil zeggen pro-actief en voorzien van beleidsinstrumenten.

De PVDA dient haar voorstel in om de huurprijzen te verlagen: het is noodzakelijk, het is mogelijk, het werkt en het kost niets

De COVID-19-pandemie heeft niet alleen een gezondheidscrisis veroorzaakt. Veel burgers hebben hun inkomen zien dalen. Deze sociaal-economische crisis zal nog maanden aanhouden en bevestigt de urgentie om het recht op huisvesting in Brussel, dat al vóór de COVID-19-crisis was ondermijnd, sterker te maken. De PVDA dient daarom in het Brussels Parlement een voorstel van ordonnantie in om het huurprijzenrooster bindend te maken teneinde de huurprijzen te verlagen en de koopkracht van de huurders te beschermen. Deze daling zal een rechtstreekse weerslag hebben op 70 % van de huurprijzen.

Uithuiszettingen in Brussel: de PVDA-resolutie ter verlenging van het moratorium op uithuiszettingen wordt afgewezen

Het moratorium op uithuiszettingen loopt op 15 januari alweer ten einde. Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Het is niet te begrijpen dat men vanaf 15 januari begint met gezinnen uit hun huis te zetten. De omstandigheden op gebied van gezondheid en welzijn zijn ernstig te noemen. Bovendien zitten we in de winterperiode." Daarom had de PVDA een resolutie ingediend om het moratorium te verlengen tot de crisis achter de rug is. Dit is trouwens wat de sociale organisaties vragen. Donderdagnamiddag echter hebben de meerderheidspartijen PS, ECOLO en DEFI in de Commissie voor de Huisvesting van het Brussels Parlement de tekst van de PVDA weggestemd.

Audits van sociale huisvesting: de Brusselse regering doet een beroep op een "veroordeelde" consultant die niet eens de kern van het probleem onderzocht

Om de werking van de sociale huisvesting te evalueren, deed de Brusselse regering een beroep op de multinational KPMG. Dat bedrijf werd de laatste jaren tot boetes van miljoenen dollars veroordeeld wegens ernstige overtredingen.1. KPMG wordt ook beschuldigd van belastingfraude2. Naast deze twijfelachtige keuze wijst de PVDA met de vinger naar de kosten en de kwaliteit van de door de overheid gevraagde audit.

Met de consultancykosten voor 2 gewestelijke instellingen had het Gewest 775 overheidsbetrekkingen kunnen creëren.

"Vandaag vond in het Brusselse Parlement de behandeling plaats van de begroting inzake werkgelegenheid en technologie. Francis Dagrin, PVDA-volksvertegenwoordiger en arbeider in de automobielindustrie, stond erop te reageren. Het wijst op het gebrek aan werkgelegenheid bij de overheid en op het overdreven inschakelen van de privésector. Enkel en alleen met de uitgaven voor consultancy in 2 gewestelijke instellingen en voor het inschakelen van uitzendkantoren in het "opveringsfonds" had de regering 775 openbare betrekkingen kunnen creëren.

Begroting 2021 in Brussel: Vertel eens Rudi, wie zal betalen?

Binnenkort starten in het Brussels Gewest de discussies over de begroting. Voor de PVDA hangt de door de PS-Ecolo-Défi-regering voorgestelde begroting voor 2021 als een dreigende onweerswolk boven de gezinnen. We hebben investeringen nodig, voor huisvesting, voor mobiliteit, . . . We hebben covid-steunmaatregelen nodig voor de zelfstandigen, voor de horeca, ...maar als de regering niet op zoek gaat naar nieuwe inkomsten bij de vastgoedspeculanten en de multinationals om dit alles te bekostigen, dan zal zij de werknemers de rekening laten betalen. Dat zien we al bij de invoering van de kilometerheffing.

Algemene beleidsverklaring: volgens de PVDA "gelooft deze regering dat pleisters zullen volstaan om de economische en sociale bloeding te stoppen"

Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft deze vrijdag zijn algemene beleidsverklaring afgelegd. Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels Parlement, voerde het woord. Voor de PVDA "is deze regering, die er niet in slaagde om de gezondheidscrisis aan te pakken, ook niet opgewassen tegen de taak om de aangekondigde ernstige sociale crisis op te lossen. Een paar pleisters zullen niet volstaan om de economische en sociale bloeding te stoppen".