Fiasco huurtoeslag in Brussel: PVDA vraagt onderzoekscommissie

De afgelopen maanden raakte bekend dat meer dan 11 000 gezinnen op de wachtlijst voor sociale huisvesting hun rechtmatige huurtoeslag niet hebben ontvangen. Na verscheidene beloften dat de situatie zo spoedig mogelijk zou worden opgelost, noemt de staatssecretaris voor huisvesting nu september als de uiterste datum voor de betalingen. De PVDA spreekt van een echt fiasco, waarvan de redenen onduidelijk blijven. De linkse partij zal vragen om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om de situatie op te helderen, lessen te trekken en mogelijke politieke verantwoordelijkheden te onderzoeken.

Lokaal bestuur: de PVDA verzet zich tegen de ondoorzichtigheid van de toekomstige loonsverhoging voor burgemeesters

De commissie van het Brusselse parlement heeft dinsdag gesproken over een hervorming van het lokaal bestuur goedgekeurd. Deze hervorming voorziet in de decumul van bepaalde mandaten en geeft de regering daarnaast de bevoegdheid om de nieuwe bezoldigingen van de burgemeesters en schepenen vast te stellen, zonder tussenkomst van het parlement. De PVDA is voorstander van de decumul en de vermindering van het aantal schepenen. Maar de partij is zeer bezorgd over het gebrek aan democratische controle op de te verwachten toekomstige loonsverhogingen voor burgemeesters, gezien de lekken in de pers in oktober. De PVDA wijst ook op een "dubbele moraal" bij de zeer geringe loonsverhogingen die uiteindelijk aan het gemeentepersoneel zijn toegekend.

Corona: Brusselse regering lapt het democratisch debat weer aan haar laars

De Brusselse regering heeft haar versie van de "pandemiewet", die haar de bevoegdheid zal geven om coronamaatregelen op te leggen zonder democratische controle van de volksvertegenwoordigers, door het parlement gejaagd. De PVDA veroordeelt de voortzetting van de al twee jaar durende ondemocratische, ondoeltreffende en repressieve aanpak om de pandemie te bestrijden. Een terugblik op onze kritiek.

PVDA vindt de hervorming van de energiemarkt, een "gemiste kans"

Deze week stelde de regering haar hervorming van de energiemarkt voor aan het Brusselse parlement. De PVDA zal zich onthouden over deze hervorming. Voor Jan Busselen, PVDA-volksvertegenwoordiger, "is deze hervorming een gemiste kans, zowel om in te spelen op de urgentie van de huidige prijzen, als om de problemen op langere termijn aan te pakken die worden veroorzaakt door de particuliere energiemarkt."

PVDA dient resolutie in om het Euro4-verbod van de LEZ op te schorten

klik hier om de video te zien Voor Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement, "verkeren duizenden gezinnen in een noodsituatie". Bestuurders van een Euro4-voertuig dreigen immers vanaf 1 april een boete te krijgen, terwijl de beloofde Brussell’air premies uitblijven. De PVDA bekritiseert het gebrek aan alternatieven en de sociale gevolgen van de LEZ. De PVDA dient een resolutie in bij het Brussels Parlement die de regering vraagt om de toepassing van de laatste Euro4-verbodsbepalingen van de LEZ te schorsen zolang er geen aanvaardbare alternatieven zijn.

De Assisen tegen racisme hebben tot niets concreets geleid

Petya Obolensky, de PVDA-volksvertegenwoordiger die de door het Brussels parlement georganiseerde Assisen tegen racisme heeft gevolgd, vindt het resultaat "compleet ondermaats", ondanks de investering van de verenigingen. De PVDA wilde deze Assisen afsluiten met concrete politieke voorstellen op ten minste drie gebieden: werkgelegenheid, huisvesting en de verhouding met de politie. Hij is teleurgesteld en boos dat het parlement uiteindelijk nergens over zal stemmen.

De verhoging van het parkeertarief door Elke Van Den Brandt is een nieuwe onrechtvaardige taks

Voor Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement, "pakt Elke Van Den Brandt, Groen-minister van mobiliteit, eens te meer de werknemers die geen alternatief voor de auto hebben".

FAQ : Wat verandert er voor Uber en de chauffeurs in Brussel?

Eind november 2021 trok de multinational Uber de stekker uit zijn app, waardoor chauffeurs zonder inkomsten kwamen te zitten. Na 6 jaar illegaliteit en verschillende vonnissen probeerde Uber zo druk uit te oefenen op de Brusselse regering. Tien dagen later nam het Brusselse parlement, onder impuls van Uber en vervolgens van de meerderheidspartijen PS-Ecolo-Défi, de "pleister 2"-tekst aan, die de wet tijdelijk wijzigt. De volgende dag kon Uber zijn activiteiten hervatten zoals voorheen, legaal deze keer. Er worden echter steeds weer nieuwe politieke verklaringen afgelegd, waarin van alles en nog wat wordt beweerd. Wat verandert er nu werkelijk in de wetgeving? Wat verandert er nu werkelijk in de praktijk?

Uber is de grote winnaar van de door de PS-Ecolo-DéFi meerderheid voorgestelde 'pleisteroplossing'

De afgelopen dagen hebben we een wedstrijd in drie rondes gezien, waarbij Uber aan het langste eind trok. De regeling van de PS-Ecolo-DéFi-meerderheid zet de deur van de taxisector wijd open voor de multinational Uber, die zelfs de minimumprijzen van de sector niet zal moeten respecteren. Met de tekst van de regering - pleisters op de wonde - kan Uber zijn activiteiten hervatten en zijn UberX-applicatie vanaf zaterdag 11 december heractiveren. Youssef Handichi (PVDA) zei daarover in het Brussels Parlement het volgende :

PVDA dient dringende resolutie in om VVB-chauffeurs schadeloos te stellen

Volgens de PVDA laat de Brusselse regering al 7 jaar de Uber-wolf in de schaapstal van de taxisector toe. Zij is ook verantwoordelijk voor de asociale situatie waarin VVB-chauffeurs zich bevinden na de terugtrekking van Uber. Gezien de sociale noodsituatie en in afwachting van een echt taxiplan - overlegd en zonder Uber - moet de regering deze chauffeurs, die zonder inkomen vallen, schadeloosstellen.