Voor de PVDA*PTB is de erkenning van de Palestijnse staat een stap in de goede richting

Op donderdag 11 en vrijdag 12 december heeft het debat over de erkenning van de Palestijnse staat plaatsgehad in het Brussels en Waals parlement. De PVDA*PTB heeft voor de moties van de meerderheid gestemd en ervoor gepleit dat deze erkenning onvoorwaardelijk zou zijn en gepaard zou gaan met economische maatregelen om de druk op Israël op te voeren. Hier kan u de tussenkomt van Claire Geraets in de parlementaire commissie van 11 december lezen. Zij is Brussels volksvertegenwoordiger voor de PVDA*PTB en sinds lang actief rond de solidariteit met Palestina.

“De werkloosheid valt niet op te lossen met oude recepten, noch door jongeren te beschuldigen van luiheid”, stelt Michael Verbauwhede

“Het aantal werklozen in Brussel blijft stijgen. Met 118.700 werklozen in Brussel of een werkloosheidsgraad van 20,9% en 31,1% bij jongeren, is het duidelijk dat de gevolgde logica van de afgelopen 30 jaar niet werkt.” Zo stelde Michael Verbauwhede, Brussels PVDA*PTB-volksvertegenwoordiger in de Commissie Economische zaken en Tewerkstelling tijdens de budgetonderhandelingen.

"Wij bemerken geen enkele wil om iets te doen aan de sociale noodsituatie in Brussel"

Vorige week, bij de start van het nieuwe werkjaar, stelde de Brusselse regering haar algemene beleidsverklaring voor. "Wij hebben de algemene beleidsverklaring gehoord. Men spreekt met geen woord over de strijd tegen de armoede. Men spreekt over veel ambitie, maar zeker en vast niet over de ambitie iets te doen aan de sociale noodsituatie waarin vele Brusselaars vandaag verkeren", reageert Michaël Verbauwhede, fractievoorzitter van de PVDA*PTB in het Brussels parlement.

Michaël Verbauwhede (PVDA): “de regering zet de jonge Brusselaars in de uitverkoop met slecht betaalde stages”

Donderdag 23 oktober verdedigde de Brusselse minister van tewerkstelling Didier Gosuin (FDF) een politiek van de Brusselse regering om onderbetaalde stages te gebruiken als instrument tegen de jeugdwerkloosheid. Dit “om de jongeren te leren ’s morgens op te staan”. Michaël Verbauwhede, PVDA-volksvertegenwoordiger reageert hierop: «Men moet stoppen met de jongeren te beschuldigen en hen verantwoordelijk te houden voor slechte politieke keuzes.”

De regering heeft geen enkel plan tegen armoede en negeert de sociale noodtoestand

Gisteren, aan de vooravond van deze internationale dag van de strijd tegen armoede, in een stad waar het gemiddeld inkomen met 20 % gedaald is in twee derde van de wijken, zijn de kamerleden van PVDA, Michael Verbauwhede en Claire Geraets, tussen gekomen om het gebrek aan wilskracht van de Brusselse regering in dit domein aan te kaarten.

Moedige klimaatbeslissingen nemen: voor de PVDA staat de toekomst van de mensheid op het spel

De PVDA maakte van het klimaatdebat in het Brussels Parlement gebruik om haar prioriteiten inzake het klimaat voor te stellen. De inzet is zeer groot. De tijd van kleine maatregeltjes en initiatiefjes op kleine schaal is voorbij. Michael Verbauwhede, fractievoorzitter van de PVDA in het Brussels Parlement: "Indien we onder de 2°C opwarming willen blijven hebben we een bindend, ambitieus en goed gepland beleid nodig".