De PVDA dient haar voorstel in om de huurprijzen te verlagen: het is noodzakelijk, het is mogelijk, het werkt en het kost niets

De COVID-19-pandemie heeft niet alleen een gezondheidscrisis veroorzaakt. Veel burgers hebben hun inkomen zien dalen. Deze sociaal-economische crisis zal nog maanden aanhouden en bevestigt de urgentie om het recht op huisvesting in Brussel, dat al vóór de COVID-19-crisis was ondermijnd, sterker te maken. De PVDA dient daarom in het Brussels Parlement een voorstel van ordonnantie in om het huurprijzenrooster bindend te maken teneinde de huurprijzen te verlagen en de koopkracht van de huurders te beschermen. Deze daling zal een rechtstreekse weerslag hebben op 70 % van de huurprijzen.

Uithuiszettingen in Brussel: de PVDA-resolutie ter verlenging van het moratorium op uithuiszettingen wordt afgewezen

Het moratorium op uithuiszettingen loopt op 15 januari alweer ten einde. Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Het is niet te begrijpen dat men vanaf 15 januari begint met gezinnen uit hun huis te zetten. De omstandigheden op gebied van gezondheid en welzijn zijn ernstig te noemen. Bovendien zitten we in de winterperiode." Daarom had de PVDA een resolutie ingediend om het moratorium te verlengen tot de crisis achter de rug is. Dit is trouwens wat de sociale organisaties vragen. Donderdagnamiddag echter hebben de meerderheidspartijen PS, ECOLO en DEFI in de Commissie voor de Huisvesting van het Brussels Parlement de tekst van de PVDA weggestemd.

Audits van sociale huisvesting: de Brusselse regering doet een beroep op een "veroordeelde" consultant die niet eens de kern van het probleem onderzocht

Om de werking van de sociale huisvesting te evalueren, deed de Brusselse regering een beroep op de multinational KPMG. Dat bedrijf werd de laatste jaren tot boetes van miljoenen dollars veroordeeld wegens ernstige overtredingen.1. KPMG wordt ook beschuldigd van belastingfraude2. Naast deze twijfelachtige keuze wijst de PVDA met de vinger naar de kosten en de kwaliteit van de door de overheid gevraagde audit.

Met de consultancykosten voor 2 gewestelijke instellingen had het Gewest 775 overheidsbetrekkingen kunnen creëren.

"Vandaag vond in het Brusselse Parlement de behandeling plaats van de begroting inzake werkgelegenheid en technologie. Francis Dagrin, PVDA-volksvertegenwoordiger en arbeider in de automobielindustrie, stond erop te reageren. Het wijst op het gebrek aan werkgelegenheid bij de overheid en op het overdreven inschakelen van de privésector. Enkel en alleen met de uitgaven voor consultancy in 2 gewestelijke instellingen en voor het inschakelen van uitzendkantoren in het "opveringsfonds" had de regering 775 openbare betrekkingen kunnen creëren.

Begroting 2021 in Brussel: Vertel eens Rudi, wie zal betalen?

Binnenkort starten in het Brussels Gewest de discussies over de begroting. Voor de PVDA hangt de door de PS-Ecolo-Défi-regering voorgestelde begroting voor 2021 als een dreigende onweerswolk boven de gezinnen. We hebben investeringen nodig, voor huisvesting, voor mobiliteit, . . . We hebben covid-steunmaatregelen nodig voor de zelfstandigen, voor de horeca, ...maar als de regering niet op zoek gaat naar nieuwe inkomsten bij de vastgoedspeculanten en de multinationals om dit alles te bekostigen, dan zal zij de werknemers de rekening laten betalen. Dat zien we al bij de invoering van de kilometerheffing.

Algemene beleidsverklaring: volgens de PVDA "gelooft deze regering dat pleisters zullen volstaan om de economische en sociale bloeding te stoppen"

Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft deze vrijdag zijn algemene beleidsverklaring afgelegd. Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels Parlement, voerde het woord. Voor de PVDA "is deze regering, die er niet in slaagde om de gezondheidscrisis aan te pakken, ook niet opgewassen tegen de taak om de aangekondigde ernstige sociale crisis op te lossen. Een paar pleisters zullen niet volstaan om de economische en sociale bloeding te stoppen".

Niet meer dan 318 sociale woningen in 2019: de Brusselse regering vergeet de 47.000 gezinnen op de wachtlijst

De Brusselse regering is “verheugd” dat er 1361 wooneenheden werden opgeleverd in 2019 en heeft het over een recordjaar. Als je de cijfers nader bekijkt, is dat niets om over op te scheppen: niet meer dan 318 eenheden zijn sociale woningen, terwijl er 47.000 gezinnen op de wachtlijst staan. Aan dit tempo duurt het meer dan honderd jaar voor die wachtlijst weggewerkt is. De regering zaait intussen verwarring over de reële cijfers, maar toont geen enkele politieke ambitie om de wooncrisis in Brussel op te lossen met betaalbare woningen.

Brusselse rusthuizen: Geen kruimels maar structurele middelen om personeel aan te werven en de lonen te verhogen

Dinsdag stelde de Brusselse regering haar herstelplan voor met zes miljoen euro voor de rusthuizen. Volgens de PVDA drijft de regering de spot met de sector.

Nieuwe gemeentewet: een gemiste kans voor meer democratie en transparantie

Begin juli stemde het Brussels Parlement over de wijzigingen in de "nieuwe gemeentewet", het geheel van regels met betrekking tot het politieke leven in de gemeenten en hun werking. De meerderheidspartijen (PS, Ecolo, Défi, sp.a, Groen, OpenVLD) verwierpen de voorstellen van de PVDA voor meer democratie en transparantie. De traditionele partijen bespraken liever de verhoging van de burgemeesterswedden...

Geen COVID-onderzoekscommissie: het Brusselse Parlement verwerpt het voorstel van de PVDA

Vanmiddag onderzocht het Brusselse Parlement in een commissie het voorstel van de PVDA om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten in verband met de aanpak van de COVID-crisis in de hoofdstedelijke rusthuizen. De meerderheid verwierp de tekst van de linkse partij en gaf de voorkeur aan een bijzondere commissie, zonder inhoud en met beperkte bevoegdheden.

Doe je mee?