Tiktok-verbod voor Brusselse parlementsleden: PVDA hekelt ondoeltreffende, hypocriete en onuitvoerbare maatregel

Alle partijen in het Brussels Parlement, behalve de PVDA, hebben ingestemd met de beslissing om parlementsleden te vragen Tiktok van hun privételefoons te verwijderen. Volgens de PVDA zal dit besluit een deel van de bevolking verder van de politiek vervreemden, zonder dat de ingeroepen veiligheidsproblemen worden opgelost. Dit besluit dreigt bovendien niet toepasbaar te zijn tenzij men de privacy wil schenden.

De bijzondere commissie die zich buigt over de Uber Files zal tot niets leiden

De Uber Files maken duidelijk hoe Uber zich in de periode van 2014 en 2017 via illegale en agressieve methoden vestigde in Brussel. Ook kwam aan het licht dat toenmalig minister van mobiliteit Pascal Smet (Vooruit) hierin een sleutelrol speelde. Hij onderhield heel nauwe en dubieuze banden met toplobbyisten van de Amerikaanse multinational. “Zijn rol in de hele zaak valt niet te onderschatten. Nochtans hebben we nog altijd geen bevestiging gekregen dat hij voor de commissie zal verschijnen.” verduidelijkt de PVDA-fractievoorzitter in het Brussels parlement Françoise De Smedt.

"Discriminerend en illegaal": PVDA dient een ontwerpresolutie in bij Brussels Parlement om het gebruik van scanauto's op te schorten.

De PVDA dient in het Brussels Parlement een resolutie in die de regering oproept om geen scanauto's van het agentschap parking.brussels meer in te zetten. De linkse partij stelt dat het gebruik ervan leidt tot discriminerende praktijken omdat vrijstellingskaarten voor mensen met beperkte mobiliteit niet worden herkend. "Mensen met een handicap en een vrijstellingskaart worden onterecht aangepakt, onnodige boetes stapelen zich op. Dit is onaanvaardbaar", zegt Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger Youssef Handichi.

Waterrekening stijgt opnieuw: de PVDA eist bevriezing van de waterprijzen en politieke controle

De portemonnee van de Brusselaars krijgt het weer zwaar te verduren. Vivaqua vraagt aan regulator Brugel om de waterprijzen met 14,5% te indexeren, wat opnieuw een impact zal hebben op het budget van huishoudens. PVDA-volksvertegenwoordiger Bruno Bauwens pleit voor een bevriezing van de waterprijzen en dient een voorstel van ordonnantie in dat ervoor moet zorgen dat de prijsbepaling weer volledig in handen komt van de politiek, zodat er sprake is van democratische controle op de prijzen. De linkse partij eist een audit van Vivaqua.

De PVDA dient een resolutie in om het Win for Life-systeem voor CEO's van de Brusselse administraties af te schaffen

De Win for Life-regeling in de Brusselse administratie, dat de bestuurders van de administraties na 10 jaar in functie een salaris garandeert tot aan hun pensioen, blijft niet zonder gevolg. De PVDA dient in het Brussels Parlement een resolutie in om dit privilege dat niet te rechtvaardigen valt zo snel mogelijk af te schaffen.

De PVDA roept op tot een dringend moratorium op uithuiszettingen voor deze winter

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Het is ondenkbaar dat gezinnen midden in de winter op straat komen te staan. Met deze temperaturen zou niemand buiten moeten verblijven. Daarom vragen wij een noodmaatregel om uithuiszettingen voor deze winter tijdelijk te verbieden. In Wallonië is deze maatregel al van kracht, waarom niet in Brussel?

Begroting 2023: net als de federale regering is het Brusselse gewest niet opgewassen tegen de crisis

Volgens de PVDA zullen werknemers, zelfstandigen en KMO's de grote verliezers zijn van het Brusselse begrotingsakkoord voor 2023.

De PVDA dient een voorstel van ordonnantie in om de huurindexering te beperken tot 2%

Zoals aangekondigd, heeft de PVDA in het Brussels parlement een voorstel van ordonnantie ingediend om de indexering van de huurprijzen te beperken tot 2%.

Hervorming van het parkeerbeleid: PVDA verzet zich tegen de plannen van de Brusselse regering

De commissie mobiliteit van het Brussels parlementheeft gestemd over een hervorming van het parkeerbeleid. Deze hervorming maakt de weg vrij voor de door de regering geplande verhoging van de tarieven en boetes, en omvat mechanismen om de inning van deze boetes te verbeteren. De PVDA stemt tegen en spreekt van "een geldpomp die werknemers straft die niet over een alternatief beschikken".

Verbod op onverdoofd slachten: gebruik dierenwelzijn niet om te stigmatiseren

Défi, Groen en Open Vld dienden in het Brusselse parlement een wetsvoorstel in om op het volledige grondgebied verdoofd slachten te verplichten. Nochtans staat die maatregel niet in het regeerakkoord van 2019, waarover diezelfde partijen het eens werden. De tekst die hier wordt voorgelegd, sluit aan bij die van de N-VA en het Vlaams Belang, die plots opnieuw opduiken in het debat. Dierenwelzijn is een zeer belangrijke kwestie. Het verdient een echt debat in het Brussels Parlement. Helaas is dat niet wat deze partijen willen. Door het uitsluitend over ritueel slachten te hebben, misbruiken ze in feite de kwestie van het dierenwelzijn, om zo bepaalde delen van de bevolking te stigmatiseren. Wij verzetten ons daartegen.