Strategie 2025 voor Brussel is meer dan bussiness friendly, het is een business only logica

Brussel, 17/07/2015

PVDA Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Perscommuniqué


Strategie 2025 voor Brussel is meer dan bussiness friendly, het is een business only logica
 

Met haar strategie 2025 wil de Brusselse regering de Brusselse paradox aanpakken waarbij de inwoners verarmen in een stad die rijker wordt. Volgens PVDA zijn de voorgestelde remedies niets anders dan sociaal-liberale remedies die de sociale noodsituatie van de Brusselaars zullen verergeren.

Mathild El Bakri, volksvertegenwoordiger van de PVDA zegt: “Ik had graag in deze strategie ambitieuze voorstellen gevonden die een echt antwoord geven op de uitdagingen in onze regio. In plaats daarvan, zie ik dat telkens de Brusselse regering iets doet, dat dat als doel heeft de bedrijven meer winsten te laten maken”.

Terwijl de jeugdwerkloosheid een cruciaal probleem is, zal de Brusselse regering meer stages invoeren bij de bedrijven. Deze maatregel draagt ertoe bij dat het statuut van bestaande jobs verslechtert en dat jongeren in de solden worden gezet met onderbetaalde lonen. Wat in werkelijkheid voorgesteld wordt zijn opeenvolgende tijdelijke jobs die de werkloosheid niet aanpakken maar in feite bestaande permanente jobs moeten vervangen.

Terwijl de huurprijzen blijven stijgen, wordt de bouw van woningen en de ontwikkeling van 10 nieuwe wijken toevertrouwd aan privébedrijven zonder enige garantie om sociale woningen te bouwen. Door de woningmarkt volledig over te dragen aan de privé, zullen de huurprijzen nog meer de pan uit schieten en zullen de wachtlijsten voor sociale woningen nog langer worden.

De linkse partij stelt vast dat alles neerkomt op fiscale cadeaus en belastingverminderingen op arbeid: een oude liberale remedie die nog nooit bewezen heeft jobs te creëren. In het beste geval zal het de werkgelegenheid van de ene naar de andere regio verplaatsen. Mathilde El Barkri gaat verder: “Deze regering toont dat ze niet alleen business friendly is, maar bovenal business ONLY ».

Centraal in de strategie 2025 staat de obsessie van de regering om Brussel attractiever te maken. Maar attractiever voor wie? Voor de Brusselse inwoners of voor de toeristen en de privébedrijven? Door zich in deze logica op te sluiten, levert deze regering het bewijs van een gebrek aan ambitie en beantwoordt ze niet aan de noden van de Brusselaars.

Nochtans is “een andere logica mogelijk en nodig” stelt de linkse volksvertegenwoordiger “een logica die human friendly is die concrete oplossing biedt en uitgaat van de bekommernis over de noden van de Brusselaars”.

Voor de PVDA zal een echt antwoord op de uitdagingen van onze regio openbare herinvesteringen in openbare initiatieven moeten inhouden. Dat betekent onder andere het scheppen van werkgelegenheid in sleutelsectoren van de openbare diensten zoals crèches, onderwijs, openbaar vervoer of sociale woningbouw. Als onze regio in 2025 een regio op mensenmaat wil zijn dan moeten we vandaag ambitieuze initiatieven ontwikkelen vertrekkende van één uitgangspunt: de noden van de Brusselaars opnieuw in het centrum stellen van het politieke debat.

Perscontact:

Mathilde El Bakri : 0489.31.24.76 mathilde.elbakri@ptb.be