Samusocial : Het commissierapport geeft geen garantie om nieuwe schandalen te vermijden

De conclusies van het commissierapport gaan niet ver genoeg om nieuwe schandalen te vermijden en dat is een gemiste kans vindt Mathilde El Bakri van PVDA-PTB.

Nochtans had de PVDA-ractie in het Brussels parlement drie amendementen ingediend in de commissie. Eén over het privé karakter van bepaalde types VZW's, één over de democratische contrôle en één over de vertegenwoordiging van de werknemers in de raden van bestuur. In de eerste plaats moet Samusocial terug integraal deel uitmaken van een openbare dienst. Ten tweede moet er een garantie zijn dat er een democratische controle van de burger komt. En tenslotte moet de vertegenwoordiging van de werknemers maar ook van de vrijwilligers en de gebruikers in de raad van bestuur om een democratische controle en participatie in de beslissingname te garanderen.

Onze amendementen werden verworpen en dat betreuren wij. In de eerste plaats omdat de politieke wil ontbreekt om echt iets te doen aan de voorgestelde veranderingen die transparante en participatieve controle niet zullen kunnen garanderen.

Het privé VZW-statuut is niet compatibel met een missie van algemeen nut. Dit soort VZW's zijn veel te belangrijk om in handen van de privé te laten. Mathilde El Bakri : « Als de hulp aan daklozen werd beheerd door gemeentelijke diensten, dan zouden ontsporingen zoals die we hebben gezien niet mogelijk geeest zijn. »

« Desalniettemin ondesteunt de PVDA een aantal maatregelen met positief effect in het commissierapport. » stelt El Bakri. « Maatregelen zoals het afschaffen van de zitpenningen en het terugbetalen van de zitpenningen die onrechtmatig zijn verkregen. Maar ook de subsidies koppelen aan het respecteren van de arbeidswetgeving en het recht op sociale zekerheid. Voor de rest schiet het commissierapport tekort en zal het dus niet volstaan om toekomstige schandalen te vermijden. »

« Voor PVDA is het Samusocial schandaal geen accident de parcours maar het failliet van een systeem dat stoelt op achterkamerpolitiek. Publieke diensten die gerund worden op manieren die zijn geïnspireerd op de privé, eindigen vroeg of laat in het verdwijnen van elk ethisch besef. En om te vermijden dat enkele individuën zich op de rug van de gemeenschap kan verrijken is een meer democratische contrôle onontbeerlijk. » besluit de linkse politica.
 

Tags: 
samusocial