Geen krokodillentranen maar het verwerpen van de besparingen

De PVDA van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest klaagt de 'besparingsshift' van het federaal naar het regionaal niveau aan. Dankzij een vermindering van 750 miljoen EUR kan de regering Michel de federale besparingen beperken en deze doorschuiven naar de regio's. Voor Michaël Verbauwhede, Brussels volksvertegenwoordiger voor de PVDA zijn deze «regionale bezuinigingen niet minder pijnlijk dan de federale bezuinigingen. Een verhoging van de prijs van een ticket bij de MIVB is even nefast als de prijsverhoging voor een treinticket bij de NMBS. Voor ons zijn beiden onaanvaardbaar. In Brussel spreekt men over een totaal van meer dan 2% van het gewestelijk budget. Dat is enorm veel. In tegenstelling tot wat de federale ministers verkondigen is dit voor niemand goed nieuws”.

“De PVDA heeft zich altijd tegen de 6de Staatshervorming verzet en blijft deze aanklagen. «Wij hebben sinds het begin gewaarschuwd voor het gladde ijs van het concurrentiefederalisme, waarbij de verschillende regeringen elkaar de 'zwarte piet' zouden doorschuiven. Zoiets legt druk op alle sociale verworvenheden. Daar zien we dus vandaag de bevestiging van”, gaat Michaël Verbauwhede verder.

De federale regering beschikt over veel meer middelen om een eerlijk fiscaal beleid te voeren. Bijvoorbeeld door een belasting op de grote fortuinen in te voeren. Deze eis wordt gedragen door de sociale beweging en wordt trouwens ondersteund door de meerderheid van de bevolking.

«Maar wij zijn niet de dupe. Bijna alle partijen op de verschillende machtsniveaus hebben dit kader aanvaard door voor de zesde Staatshervorming te stemmen. Voor krokodillentranen is het nu echt wel te laat!”, gaat Michaël Verbauwhede verder. «Sommigen reageren verontwaardigd 'in de salons'. Anderen bekampen de besparingspolitiek in de straat. Zoals de 35.000 mensen die zich deze week mobiliseerden na een oproep van de vakbonden. Of de 20.000 deelnemers aan de Grote Parade van Hart Boven Hard/Tout Autre Chose. Hun boodschap was duidelijk: besparingen zijn onaanvaardbaar, op alle niveaus. Om de bezuinigingen op alle niveaus te stoppen moeten wij hen steunen”, de Brusselse PVDA volksvertegenwoordiger.

Perscontact:
Michaël Verbauwhede - 0473/400 437