Een voetgangerszone in het centrum van Brussel ? Ja, maar niet tegen om het even welke prijs !

PVDA Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Perscommuniqué

Natuurlijk kan een voetgangerszone in het centrum van onze stad een goede zaak zijn, maar over wat voor voetgangerszone spreken we ? Aan wiens en welke noden en behoeften zal die voetgangerszone beantwoorden?

De PTB/PVDA heeft geluisterd naar de bewoners en de handelaars in het centrum van Brussel, die zonder aarzelen hun twijfels en vrees omtrent het project van burgemeester Yvan Mayeur hebben uitgesproken.


Faycal Blidi, voorzitter van de gemeentelijke groep PTB/PVDA Brussel, geeft de getuigenissen in een notedop weer: “Over dit project voelen de inwoners van het stadscentrum zich onvoldoende geïnformeerd, en niet geraadpleegd. Bovendien is het project er zo snel doorgedrukt dat je je afvraagt waarom zo’n haast om met die voetgangerszone te beginnen, als er nog zoveel onbekenden zijn, en nog zoveel improvisatie?”

Ook valt het op dat de bewoners van het centrum van Brussel zich zorgen maken over hun welzijn. Faycal Blidi: "De mensen zijn erg bezorgd over de huurprijs van hun woning. Ze zijn bang dat de eigenaars de opwaardering van de buurt als voorwendsel zullen gebruiken om de huurprijzen te laten stijgen. Heel wat vragen borrelen op : is het wellicht de bedoeling om hier meer luxewoningen te bouwen, voor de meer begoede gezinnen? Zullen wij hier kunnen blijven wonen?” Die ongerustheid broeit ook bij anderen, zoals bij de organisatie Inter Environnement Bruxelles die een verdoken gentrificatie, veryupping achter dit project ziet opdoemen.

Bij de handelaars gaan de bedenkingen dezelfde richting uit: “Als het publiek verandert, krijgen we ook een ander soort klanten, en zullen we verplicht zijn op hun vraag in te spelen.” Met andere woorden, de handelaars zullen genoodzaakt zijn om de standing van hun handelszaak op te trekken.

Daar bovenop zijn er de wijzigingen van de haltes en eindpunten van het openbaar vervoer (MIVB) die verder en verder van het centrum van de stad worden verwijderd. Dat vermindert, voor ouderen en voor mensen met een beperkte mobiliteit, in hoge mate de toegang tot het openbaar vervoer.

Tenslotte heerst er grote ongerustheid over de fameuze 'miniring', die beslag legt op smalle straten, zoals de Zespenningenstraat, waar er niet minder dan vier scholen met kinderen en jongeren zijn gelegen. Hoe zit dat met de verkeersveiligheid voor onze kinderen op deze superdrukke verkeersas, die daarenboven ook nog superdicht is bevolkt ? Hoe zit dat met de gezondsheidsrisico’s, fijn stof, en met de geluidsoverlast?

Gelet op deze vragen en bezwaren staat de gemeentelijke groep PTB/PVDA Brussel, bijzonder sceptisch tegenover de voetgangerszone.

Het is 'het recht op de stad' wat de autoriteiten in een stad moeten ontwikkelen.

Het leven in een buurt, met de woningen, de groene zones, de handelszaken, de diensten, is essentieel voor de inwoners. Daarom ook zouden zij het hart en het brein moeten zijn achter een project zoals dat “nieuwe hart voor Brussel”. Dat is een kwestie van democratie. Maar hier, hier bestaat het gevaar dat deze voetgangerszone een wijk zal vernietigen, en zijn huidige bewoners zal verjagen om er een exclusieve, toeristische wijk van te maken.

Perscontact: 

Faycal Blidi, voorzitter van de PVDA Brussel,  0487 38 31 78