Pers

Persbericht

De deurwaarder die voor de Orde Van Geneesheren de inboedel van dokter Claire Geraets in beslag zou komen nemen, kwam niet opdagen. Een honderdtal Schaarbeekse patiënten en sympathisanten hadden verzameld aan de voordeur van de arts om een inbeslagname te vermijden.

Persbericht

De PTB*PVDA-go! stelt een volledige lijst voor de federale verkiezingen van 25 mei 2014 voor. Benjamin Pestieau, voorzitter van de PVDA in het Brusselse Gewest, trekt een kieslijst die een weerspiegeling is van de Brusselse diversiteit.

Volgens de laatste voorspellingen, zou PTB*PVDA-go! voor een verrassing kunnen zorgen en vanuit Brussel een verkozene naar het federale Parlement sturen.

Persbericht

Een gerechtsdeurwaarder heeft op donderdag 17 april getracht de woning van dokter Claire Geraets te betreden. Hij zal op heden, 18 april, terugkomen teneinde een invensaris van de inboedel op te stellen. De PVDA en Geneeskunde voor het Volk roepen op om op heden, vanaf 12 uur, te verzamelen bij de woonst van Dokter Geraets, Masuistraat 127 te 1030 Schaarbeek, om te voorkomen dat de deurwaarder de woonst kan betreden en de inboedel inventariseert.

Persbericht

44 332 gezinnen, of 111 738 personen, staan op een wachtlijst voor een Brusselse sociale woning – een stijging van 79% sinds het aantreden van de eerste Olijfboomcoalitie in 2004. Deze cijfers worden vermeld in het jaarrapport van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij dat binnenkort verschijnt.

 

Persbericht

Op 26 februari werden de voornaamste kandidaten van de tweetalige lijst PTB*PVDA-go! voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgesteld.

De toon is aangegeven: “Wij rekenen er op om onze intrede te maken in de verschillende parlementen van het land. In Brussel hebben wij de ambitie om de eerste verkozenen van het meest linkse links te sturen”, volgens Michael Verbauwhede, lijsttrekker voor het Brussels Gewest.

Persbericht
Persmededeling - PVDA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ter attentie van de Brusselse redacties

 

Datum: 8 november 2013


Persbericht

De dokters van Geneeskunde Voor Het Volk weigeren al jaren hun lidgeld aan de Orde der Geneesheren te betalen. Voor de derde keer moet dokter Claire Geraets voor de vrederechter verschijnen, wegens het niet betalen van lidgeld aan de Orde der Geneesheren.

Persbericht

“Lokaal verantwoordelijke N-VA voor Sint-Gillis, Vorst en Ukkel werd tot tweemaal toe veroordeeld voor illegale wapenhandel”, dat schrijft het weekblad Brussel Deze Week vandaag. De journalisten die de zaak uitbrachten, werden door de man bedreigd. “Onaanvaardbaar”, zegt Dirk De Block van de PVDA Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Persbericht

De Partij van de Arbeid (PVDA) las de algemene beleidsverklaring van Rudi Vervoort met grote verbazing. Op 16 oktober werd deze voorgesteld in het Brussels parlement. Volgens de linkse partij slaat deze beleidsverklaring de bal mis en beantwoord ze niet aan de prioriteiten van de Brusselse bevolking.

Pagina's