Skip to content

PVDA voor totale decumul, N-VA en Open VLD voor oude wijn in nieuwe zakken.

PVDA steunt de roep van burgergroeperingen Cumuleo en Transparencia om meer transparantie en minder graaipolitiek. Het communautariseren van dit debat, zoals N-VA en opven VLD doen, vindt de linkse partij een faux debat. Deze week stemt het Brussels parlement over een decumul voor parlementsleden en lokale mandaten in de gemeenten.

De vraag voor een decumul op het vlak van politieke mandaten kwam er naar aanleiding van de talloze schandalen als Publifin en Samusocial. Dankzij de aanhoudende roep van burgergroeperingen Cumuleo en Transparencia om meer transparantie ligt er vandaag een voorstel voor een totale decumul klaar in het Brussels parlement (zie foto in bijlage). Dit houdt in dat politici de functies van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter niet meer mogen combineren met die van parlementslid. PVDA aarzelt niet om met scherp te schieten op de Vlaamse meerderheidspartijen en N-VA. Volgens PVDA-fractievoorzitter in het Brussels parlement, Michaël Verbauwhede, doet N-VA zich voor als de partij die voor een nieuwe politieke cultuur gaat, maar is ze dat helemaal niet. “In de nieuwjaarsoproep van N-VA Brussel kan je lezen dat Brussel een stadsgewest is waar cliëntelisme, achterkamer- en postjespolitiek behoren tot de politieke cultuur. Een gewest gekenmerkt door gebrek aan transparantie. En nu wil diezelfde politieke partij de zitpenningen bij Samusocial behouden en het voorstel tot decumul wegstemmen.” reageert Verbauwhede. “Dat Open VLD en CD&V tegenstemmen was te verwachten, dat zijn traditionele establishment partijen. N-VA daarentegen doet zich graag voor als een anti-establishment partij, maar laat hier duidelijk zien waar ze voor staat.” merkt de PVDA voorman op.

PVDA wil volledige transparantie

PVDA steunt het voorstel tot decumul wel. Voor de linkse partij mag de decumul zelfs uitgebreid worden naar mandaten die in de privé worden uitgeoefend. “Want alleen zo kan je belangenvermenging voorkomen.” zegt Verbauwhede. “Zo bracht de fameuze Telenetgate aan het licht dat meerdere verkozenen, onder wie Kamervoorzitter Sigfried Bracke, een functie van raadgever hadden bij multinational Telenet, en dat terwijl ze moeten stemmen over wetten die van toepassing zijn voor de telecomsector en overheidsbedrijf Proximus, de concurrent van Telenet.” gaat Verbauwghede verder. “Het voorstel voor een totale decumul is meer dan logisch en wel voor drie redenen.” zegt de PVDA-fractievoorzitter. “Enerzijds kunnen politici al op zeer hoge verloningen rekenen. Zo mag een cumulerende politicus tot 186.000 euro bruto verdienen met zijn publieke mandaten. Voor velen komen daar nog vergoedingen bovenop uit mandaten in de privé. Tja, dan leef je niet meer in dezelfde realiteit van de gemiddelde Brusselaar die moet rondkomen met 1300 euro per maand.” laat Verbauwhede weten.

Goed besturen kan je niet cumuleren

“Een tweede element is tijd en ambitie. Politici laten graag weten dat ze veel werken en daarom veel mogen verdienen. Maar hoe kan je een schepenambt in een Brusselse gemeente combineren met een parlementszetel in het Brussels halfrond? Er zijn zoveel sociale uitdagingen op lokaal en regionaal vlak die smeken voor oplossingen en voor politieke verkozenen die zich 100% inzetten, niet 50%.” laat Verbauwhede geërgerd weten. “Tenslotte heb je dan nog de problematiek van mogelijke belangenvermenging en de vermenging van wetgevende en uitvoerende functies. Als een burgemeester ook Brussels parlementslid is, vergroot je de kans dat hij zijn eigen, lokale belangen laat voorgaan op de belangen van alle Brusselaars. Dat zagen we bijvoorbeeld met de bouw van sociale woningen.” besluit verbauwhede. De PVDA staat wel achter de mogelijkheid om een parttime job als werknemer te combineren met de functie van volksvertegenwoordiger. Maar de extreemlinkse partij verzet zich tegen het concept “beroepspolitici” en is van mening dat een parlementariër de tijd moet hebben om voeling met de realiteit te behouden en niet opgesloten mag worden in de ivoren toren van parlement en gemeentebesturen.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data