Skip to content

Met de consultancykosten voor 2 gewestelijke instellingen had het Gewest 775 overheidsbetrekkingen kunnen creëren.

Met de consultancykosten voor 2 gewestelijke instellingen had het Gewest 775 overheidsbetrekkingen kunnen creëren.

"Vandaag vond in het Brusselse Parlement de behandeling plaats van de begroting inzake werkgelegenheid en technologie. Francis Dagrin, PVDA-volksvertegenwoordiger en arbeider in de automobielindustrie, stond erop te reageren. Het wijst op het gebrek aan werkgelegenheid bij de overheid en op het overdreven inschakelen van de privésector. Enkel en alleen met de uitgaven voor consultancy in 2 gewestelijke instellingen en voor het inschakelen van uitzendkantoren in het "opveringsfonds" had de regering 775 openbare betrekkingen kunnen creëren.

Francis Dagrin neemt de herstelstrategie van de regering voor werkzoekenden op de korrel: "Eén van de paradepaardjes van de regering is het "opveringsfonds" om werknemers te "coachen" die door de coronacrisis hun baan verloren hebben. Van dit budget gaat echter 3,11 miljoen euro - 90 % - naar privécoaches, naar de grote uitzendkantoren dus. Waarom zo'n cadeau aan de privésector? Alleen al het principe van het coachen van werklozen wanneer er onvoldoende banen zijn is complete onzin. De regering zou dan op zijn minst versterking kunnen verlenen aan de overbelaste coaches van Actiris in plaats van de grote uitzendkantoren te steunen..."

Hij klaagde ook het "bovenmatig" gebruik van consultancy aan: "Voor Actiris besteden we 17 miljoen euro aan consultancy. We zien hetzelfde in andere gewestelijke instellingen. Zo verdubbelen we bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) het aantal oproepen tot indiening van projecten met de privé-sector. In 2019 bleek deze instelling maar liefst 11 miljoen euro te besteden aan consultancy. We hebben het hier over privé consultants die bijna 1 000 euro per dag kosten! Waarom benutten we de capaciteiten van de overheidsdiensten niet?! Het zou veel minder kosten en ook duurzame werkgelegenheid creëren. Ik vroeg minister Clerfayt al lachend of ook de regering binnenkort vervangen zou worden door privé-consultants. Ook hij antwoordde al lachend dat de dienstverlening misschien beter zou zijn. Daar kon ik niet mee lachen... Met deze paar uitgavenposten van 31 miljoen euro in slechts 2 instellingen had het Gewest 775 openbare betrekkingen kunnen creëren."

Hij besluit: "We hebben in Brussel een massale en structurele werkloosheid, die met de coronacrisis en het gebrek aan overheidssteun nog erger gaat worden. De overheid creëert echter geen banen, hoewel dit op lange termijn de enige echte oplossing is. Daar is echt nood aan, bijvoorbeeld in de rusthuizen. De regering geeft liever honderden miljoenen euro's uit om precaire contracten te subsidiëren met premies per werkloze. Ze geeft ook miljoenen uit aan de financiering van opleidingen voor werklozen, wat eigenlijk de taak is van de werkgevers. Dit budget stijgt met maar liefst 40 %. Er zijn sowieso niet genoeg banen voor iedereen. De neveneffecten van dit beleid zijn schadelijk: Dit vergroot alleen maar de concurrentie tussen de werkzoekenden. Het verhoogt ook de neerwaartse druk op de lonen en vermindert de kwaliteit van de banen. Het budget voor het creëren van 100 Geco-contracten bedraagt 4,55 miljoen euro. Voor deze prijs van 45 500 euro per jaar en per premie zou het beter zijn om echte kwaliteitsbanen te scheppen. De Défi-minister heeft hier echter een ideologisch probleem mee."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data