Skip to content

De Brusselse gemeenten zijn gewaarschuwd : afdankingen in de openbare diensten zullen niet zomaar passeren !

Op dinsdag 10 februari stonden ongeveer 150 syndicaal afgevaardigden van ACOD en ACV-Openbare Diensten paraat op vraag van hun vrijgestelden aan de gemeenteraad van Vorst. In gemeenschappelijk vakbondsfront eisten ze de integratie van twee van hun collega’s stadswachters en syndicale afgevaardigden, onterecht ontslagen op 18 december 2014, op enkele dagen van de eindejaarsfeesten.

De twee gemeentelijke werkers zijn beiden huisvaders. Een is –of was- afgevaardigde van de LRB Lokale en Regionale Besturen)- ACOD, de andere was afgevaardigde van ACV-Openbare diensten. Jamal en Frédérique, sinds enkele jaren stadswachter in Vorst, zijn ontslaan omwille van een “vertrouwensbreuk”. Wat zouden zij gedaan hebben om in die mate het vertrouwen met hun werkgever, de gemeente Vorst, te schaden? Slecht gedrag, fraude, ongerechtvaardigde afwezigheid? Niets van dit alles: de gemeente verwijt de twee afgevaardigden dat ze niet aanwezig waren op een missie (een zone waarvoor ze verantwoordelijk zijn ) en dat ze tijdens hun werktijd bij een collega waren). Jamal en Fréderique kregen nauwelijks de tijd om enerzijds uit te leggen dat ze niet de opdracht kregen voor de missie -ze waren actief in een andere zone -en anderzijds dat ze enkel een dienst wilden bewijzen aan een collega die in hun werkzone woont en die recentelijk werd geopereerd-door bij hem langs te gaan en zijn medisch attest op te halen.

In een klimaat van angst en wantrouwen en waarbij verschillende ontslagen zich hebben voorgedaan bij de wachters in Vorst moeten Jamal, Fréderique en hun collega’s werken in een dienst zonder coördinator (ploegchef). Ontslag krijgen voor een bezoek brengen aan een collega is een maatregel buiten alle verhouding. Men zou in plaats daarvan de openbare diensten moeten versterken. In plaats van de werkers onder druk te zetten, zouden de gemeenten in de openbare tewerkstelling een middel moeten zien om aan de steeds groter wordende noden van de bevolking tegemoet te komen, door kwaliteitsvolle tewerkstelling te creëren.

Dinsdagavond richtte Rudy Janssens, federaal secretaris van de ACOD, zich rechtstreeks tot de burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS) om het onmenselijk ontslag van de twee afgevaardigden aan te klagen, ontslag net voor de feestdagen en zonder de procedure te respecteren. Noch de afgevaardigden, noch de syndicale delegatie hebben een bericht gekregen van het ontslag. Ze werden onmiddellijk opgeroepen tijdens hun werkpauze in het kantoor van de gemeentesecretaris die hen geen enkele kans gaf om zich te verantwoorden. Erger nog: om de discussies aan te gaan besloot de gemeente, in plaats van haar volle verantwoordelijkheid op te nemen, om beroep te doen op een kabinet van privé-advocaten. Een manier van communiceren die bij de vakbonden in het verkeerde keelgat is geschoten. De gemeentelijke werkers die gemobiliseerd werden voor de gemeenteraad hebben een goede les gegeven in solidariteit met hun collega’s, maar zij vrezen ook voor hun eigen job. Zoals een afgevaardigde het stelde tijdens de actie:” Als men nu een afgevaardigde ontslaat op die manier en zonder redenen, dan zijn zij het vandaag, maar morgen zullen wij het zijn!”.

Als gevolg van de mobilisatie van de vakbondsmensen en de gemeentelijke werkers tijdens de gemeenteraad, heeft de burgemeester Marc-Jean Ghyssels beloofd om een ontmoeting te organiseren met de syndicale vertegenwoordigers in de loop van de volgende dagen. De ACOD heeft al laten weten dat als de twee afgevaardigden niet worden geïntegreerd er acties zullen volgen. Natuurlijk zal de PVDA deze strijd ondersteunen. Als U deze strijd wil ondersteunen en op de hoogte wil gehouden worden van mogelijke volgende acties, aarzel dan niet om ons te contacteren op 0484 02 04 95.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data