Skip to content

Cécile Jodogne (Défi) moet haar uittredingsvergoedingen terugbetalen

Cécile Jodogne (DéFi), uittredend Staatssecretaris en nieuw burgemeester in Schaarbeek wil de uittredingsvergoedingen cumuleren met haar salaris als burgemeester.
Youssef Handichi, Brussels PVDA-parlementslid, verzet zich daartegen : « Dat is ontoelaatbaar, zij moet de uittredingsvergoedingen terugbetalen.
De PVDA gaat vragen het reglement te herzien om zo’n praktijken in de toekomst onmogelijk te maken. »

« De uittredingsvergoedingen dienen voor de parlementsleden die geen werk vinden nadien. » legt het linkse parlementslid uit. « Maar hier is Mevrouw Jodogne burgemeester geworden van Schaarbeek.
Zij gaat dus het salaris van burgemeester van 10.621 € per maand cumuleren met een uittredingsvergoeding van meer dan 150.000 € »

Momenteel verbiedt artikel 7 van het parlementsreglement de storting van een uittredingsvergoeding enkel aan de uittredende parlementsleden die verkozen zijn als bestendig afgevaardigde, benoemde provincie goeverneur, ambassadeur of lid van het Grondwettelijk Hof, maar de functies van schepen of burgemeester zijn niet vermeld

"Madame Jodogne heeft dus bewust een tekortkoming in het reglement van het Brussels parlement misbruikt om inkomsten te kunnen cumuleren », protesteert Youssef Handichi. « DéFI heeft het graag over ethiek.
Maar in de praktijk betekent dat niet veel voor hen. De gewezen Staatssecretaris moet deze meer dan 150.000 € vergoedingen terugbetalen. »

De PVDA-vertegenwoordiger op het Bureau van het Parlement zal een voorstel indienen om dat soort cumul in de toekomst onmogelijk te maken. « We zullen een voorstel doen om artikel 7 van het reglement inzake de uittredingsvergoedingen te wijzigen » belooft het parlementslid. « Elk uittredend parlementslid die een lokaal uitvoerend mandaat bekleedt als schepen of burgemeester zou geen aanspraak mogen maken op deze vergoedingen. »

De PVDA stelt voor de parlementariërs te behandelen als werknemers. « Wanneer een werknemer zijn job verliest heeft hij recht op werkloosheidsuitkering. Dat is wat we met de PVDA ook voorstellen voor de uittredende parlementariërs. Maar als een werknemer zijn job verlaat voor een andere job heeft hij geen recht op uittredingsvergoedingen. Het zou maar normaal zijn dat dit ook geldt voor parlementsleden. Waarom wil Cécile Jodogne dan de twee ? »

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data