Skip to content

Brussel als TTIP-vrije zone: « De meerderheid staat onder druk, maar het is nog onvoldoende » Mathilde El Bakri (PVDA)

Gezien de mobilisatie was de Brusselse meerderheid verplicht om haar eigen resolutie over het TTIP, het vrijhandelsakkoord dat onderhandeld wordt tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, te amenderen. ”Zien hoe een meerderheid haar eigen resolutie amendeert, toont aan in welke moeilijke situatie ze werd gebracht ”. Maar dit nieuwe amendement is nog erg ontoereikend volgens de Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger, Mathilde El Bakri. “Het amendement vraagt noch de verwerping noch de opschorting van het verdrag”.

Het voorgestelde amendement voorziet enkel om in actie te treden bij de federale overheid als de bakens die het Brussels parlement heeft vooropgesteld niet worden gerespecteerd. Maar de federale regering is zelf een warme voorstander van het transatlantisch verdrag. De steun aan het TTIP staat zelfs expliciet in het regeerakkoord. Het voorgestelde amendement klinkt dus erg hol.


De PVDA herinnert eraan dat dit gecontesteerd akkoord erop neer komt dat de deur geopend wordt voor chloorkippen, de exploitatie van schaliegas en voor de liberalisering van de openbare diensten. De partij benadrukt tevens dat verschillende onafhankelijke studies de schadelijkheid van het verdrag hebben aangetoond. “Net voor het debat lieten meer dan 200 mensen hun stem horen voor het parlement. Zij droegen klare eisen mee: ‘Nee aan het TTIP’. Zou het kunnen dat enkel de Brusselse meerderheid hen niet heeft gehoord?” vraagt Mathilde El Bakri zich af. We willen een tekst die duidelijk is en die de TTIP-onderhandelingen verwerpt, die de weigering aankondigt om het CETA- akkoord te ratificeren en die Brussel uitroept tot een TTIP-vrije zone.

« Als Europese hoofdstad kan Brussel een domino-effect creëren en een boodschap van hoop sturen door de belangen van de bevolking te beschermen tegen de multinationals. Het is noodzakelijk dat alle partijen die verklaard hebben tegen het verdrag te zijn, hun verantwoordelijkheid opnemen.

« Een meerderheid die zich verplicht ziet om haar eigen resolutie te amenderen, toont aan dat mobilisatie werkt. We moeten nu durven om die logica door te trekken”, legt Mathilde El Bakri uit. We zullen in de komende dagen verdergaan samen met al diegenen die al vele maanden op de been zijn voor de pure en simpele verwerping van het verdrag ». 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data