Skip to content

1 mei 2019

1 mei 2019

In Brussel verzamelden zich 200 militanten en sympathisanten van de PVDA voor de Finance Tower om de viering van 1 mei van start te laten gaan. De lijstaanvoerders van de PVDA voor het Gewest en de Kamer volgden elkaar op bij de microfoon om de belangrijkste onderwerpen van de campagne te behandelen: fiscale rechtvaardigheid en de pensioenen.

Maria Vindevoghel, aanvoerster van de PVDA-lijst voor de federale verkiezingen, begon met eraan te herinneren dat de pensioenen in België tot de laagste van West-Europa behoren. Zij benadrukte de belangrijkste eis waarvoor de PVDA zich zal inzetten: een minimumpensioen van 1500 euro netto voor iedereen.

De voormalige Sabena-werkneemster die ook lang vakbondsafgevaardigde was, is nog steeds verontwaardigd over het feit dat de hele rijken hun belastingen nog steeds niet betalen dankzij de vele wetten die voor hen op maat geknipt zijn.

Francis Dagrin, een werknemer bij Audi en kandidaat op de regionale lijst van de PVDA, legde vervolgens uit dat het werknemers zijn die systematisch het slachtoffer zijn van antisociale maatregelen. En dat, ongeacht de kleur van de voorgaande regeringen. Hij herinnerde er ook aan dat de door de regering-Michel gecreëerde banen in wezen precaire banen zijn en dat de werkloosheidscijfers kunstmatig naar beneden zijn bijgesteld als gevolg van de uitsluitingsmaatregelen die de werklozen treffen.

Ten slotte stelde Youssef Handichi duidelijk dat de PVDA de klassenstrijd voert en de niet de strijd om een parlementszitje. En een stem voor de PVDA een stem is voor een partij die haar beloften na 26 mei niet zal vergeten. Een stem voor de PVDA is een stem voor strijdend links, voor een omkadering van de huurprijzen en voor gratis openbaar vervoer enz… De voormalige buschauffeur van de MIVB, die al 4 jaar in het Brusselse parlement zetelt voor de PVDA, eindigde met te zeggen dat hij er trots op is dat hij nog steeds met hetzelfde salaris leeft als voorheen.

De bijeenkomst eindigde met een oproep om Raoul Hedebouw op 10 mei in Sint-Gilles te ontmoeten. De Brusselse PVDA nodigt hem namelijk uit om het startschot te geven voor de laatste sprint van de verkiezingscampagne.

 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data